Profiel: Hilde van Xanten

Functie

Senior onderzoeker / projectleider sociale zorg

Team

Thuis in de wijk

Thema's

  • Transitie en transformatie in het sociaal domein
  • Sturen op kwaliteit & outcome
  • Integraal werken en sociale wijkteams
  • Vernieuwing dienstverlening en organisatie Wonen-Welzijn-Zorg
  • Burgerparticipatie bij zorg en ondersteuning
  • Eenzaamheid & sociaal isolement

Ik heb meegewerkt aan: