Buurt voor iedereen

De ambitie in Nederland is dat alle inwoners wonen zoals zij dit zelf willen, contacten onderhouden en meedoen in de samenleving, als buurtbewoners. Oók mensen die in een extra kwetsbare positie verkeren door psychiatrische of psychosociale problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multiproblemen. ‘Een buurt voor iedereen’: een plek waar alle bewoners zich welkom en thuis kunnen voelen. Wat kun je van een buurt verwachten? Wat draagt bij aan ‘een buurt voor iedereen’? Hoe zorgen we dat iedereen zich veilig en thuis voelt?

Deze publicatie is van belang voor gemeentelijke beleidsmakers, bestuurders en uitvoerend werkers op het werkterrein zorg, welzijn, wonen, veiligheid, werk en inkomen. En ook voor ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, actieve buurtbewoners en mensen die zelf in een extra kwetsbare positie verkeren. Oftewel voor iedereen die zich (mede)eigenaar voelt van dit vraagstuk. De publicatie legt de nadruk op de praktijk en de acties die daar plaatsvinden en we lichten vijf kenmerken toe van ‘een buurt voor iedereen’:

  1. Er is sprake van een onderlinge open houding;
  2. De buurt kent volop mogelijkheden voor bewoners om taken te vervullen waardoor zij van betekenis zijn
  3. De in de buurt aanwezige hulpbronnen en voorzieningen (zoals verenigingen, kerken, dienstverlening en winkeliers, scholen, actieve bewoners) zijn betrokken en dragen een steentje bij;
  4. Er zijn afspraken, buurtgebruiken en onderlinge verbanden waardoor de buurtbewoners weten hoe te handelen als het minder goed gaat met iemand;
  5. Mensen voelen zich veilig. Zij weten hoe ze elkaar kunnen aanspreken, en wie ze erbij kunnen betrekken, als sprake is van een situatie waarin dat niet het geval is. Naast de nodige actiepunten en praktische tips, staan in de publicatie ook voorbeelden van tools en interventies.     

De vijf kenmerken worden kort toegelicht in dit interview.

Download de publicatie