Cliëntervaringsonderzoek: ervaringen van inwoners centraal stellen in beleid

Het 'Cliëntervaringsonderzoek Nieuwe stijl' biedt gemeenten de mogelijkheid om meer gebruik te maken van kwalitatieve onderzoeksmethoden waarin juist inwoners in een meer kwetsbare positie beter gehoord kunnen worden over hun ervaringen. Het levert gemeenten in verhouding tot kwantiatief onderzoek meer verdiepende informatie en aanknopingspunten op om verbeteringen door te voeren. Daarmee draagt het bij aan kwaliteitsverbetering van de toegang en dienstverlening in het sociaal domein. Op deze pagina bundelt Movisie voorbeelden, instrumenten en tools waarmee de ervaringen van cliënten in het sociaal domein in beeld gebracht kunnen worden.