Kwalitatief evaluatieonderzoek op waarde schatten

Een checklist met passende criteria

Wat is goed kwalitatief evaluatieonderzoek? Op basis van welke criteria kunnen we dit onderzoek beoordelen? Onderzoekers hebben in de afgelopen decennia vele instrumenten ontwikkeld om de validiteit en betrouwbaarheid van kwalitatief evaluatieonderzoek te versterken. In deze publicatie zijn alle tips & tricks opgenomen en uitgewerkt in een handzame checklist kwalitatief evaluatieonderzoek en een checklist mixed methods onderzoek. In 2022 zijn beide checklists toepasbaar gemaakt voor het erkenningstraject van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies voor sociale interventies.

Er zijn boekenkasten vol geschreven over kwalitatief onderzoek, maar een praktische checklist om kwalitatief evaluatieonderzoek op waarde te schatten ontbrak nog. Onderzoeker Vasco Lub van Bureau voor Sociale Argumentatie keek – in samenwerking met Nada de Groot van Movisie en Anne Addink van het Nederlands Jeugdinstituut – wat er aan kennis beschikbaar was, interviewde experts in binnen- en buitenland en deed zelf verdiepend onderzoek. Hij maakte daarbij onder andere gebruik van de kennis die hij eerder bijeenbracht in het boek Kwalitatief evalueren in het sociale domein (Boom, 2014). Lub schreef de publicatie in opdracht van Movisie namens de zes instituten in het erkenningstraject van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies.

Toepasbaar voor het erkenningstraject

Movisie werkt samen met collega-kennisinstituten bij de uitvoering van de beoordeling en erkenning van interventies. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Gezond Leven, Movisie, Kenniscentrum Sport en Bewegen, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Trimbos-instituut en Vilans. Deze zes landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria.

In 2022 zijn de checklists Kwalitatief evaluatieonderzoek en Mixed methods onderzoek toepasbaar gemaakt voor het erkenningstraject. Naast kwantitatief onderzoek kan ook kwalitatief onderzoek veel zeggen over de effectiviteit van interventies. Om deze reden start het erkenningstraject een pilot kwalitatief onderzoek, waarvoor deze checklists worden gebruikt. Natuurlijk kun je de checklists ook buiten het erkenningstraject benutten. 

Download de aangepaste checklists