Kwalitatief evaluatieonderzoek op waarde schatten

Een checklist met passende criteria

19 juni 2020

Wat is goed kwalitatief evaluatieonderzoek? Op basis van welke criteria kunnen we dit onderzoek beoordelen? Onderzoekers hebben in de afgelopen decennia vele instrumenten ontwikkeld om de validiteit en betrouwbaarheid van kwalitatief evaluatieonderzoek te versterken. In deze publicatie zijn alle tips & tricks opgenomen en uitgewerkt in een handzame checklist voor algemeen evaluatieonderzoek en een checklist voor onderzoek dat zowel gebruik maakt van kwalitatief onderzoek als van kwantitatief onderzoek.

Er zijn boekenkasten vol geschreven over kwalitatief onderzoek, maar een praktische checklist om kwalitatief evaluatieonderzoek op waarde te schatten ontbrak nog. Onderzoeker Vasco Lub van Bureau voor Sociale Argumentatie keek – in samenwerking met Nada de Groot van Movisie en Anne Addink van het Nederlands Jeugdinstituut – wat er aan kennis beschikbaar was, interviewde experts in binnen- en buitenland en deed zelf verdiepend onderzoek. Hij maakte daarbij onder andere gebruik van de kennis die hij eerder bijeenbracht in het boek Kwalitatief evalueren in het sociale domein (Boom, 2014). Lub schreef de publicatie in opdracht van Movisie namens de zeven instituten in het erkenningstraject voor sociale interventies.

Erkenningstraject voor sociale interventies

Movisie werkt samen met collega-databanken bij de uitvoering van de beoordeling en erkenning van interventies. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Trimbos-instituut en Vilans. Deze zeven landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria.