Keuzewijzer E-tools 2.0

Nieuwe gids voor gemeenten die inwoners online willen betrekken

Burgers actief online betrekken bij beleid- en besluitvorming wordt een steeds normaler onderdeel van gemeentelijke participatietrajecten. Of het nu gaat om het informeren en raadplegen tijdens de ontwikkeling van beleid of het meebeslissen over de uitvoering van concrete plannen en projecten. Er bestaat een heel scala aan digitale middelen die hierbij behulpzaam zijn. Om gemeenten inzicht te bieden in de mogelijkheden bracht Movisie twee jaar geleden de Keuzewijzer e-tools uit.

De keuzewijzer geeft gemeenten een overzicht van veelgebruikte digitale participatietools, hun toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken. De technologische ontwikkelingen gaan snel, evenals de inzichten in hoe online burgerparticipatie vorm kan krijgen. Daarom hebben we de keuzewijzer verrijkt, geactualiseerd en op onderdelen herzien. Met deze versie bieden we opnieuw een actueel overzicht dat gemeenten kan helpen bij het kiezen van een tool die past bij hun participatiedoelstellingen.

Jeroen van Berkel overleden
Onlangs bereikte ons het trieste bericht dat Jeroen van Berkel, stadsdeelbestuurder in Amsterdam West, op 17 augustus jl. plotseling is overleden. Jeroen van Berkel, die zich onder andere bezighield met bewonersparticipatie en vernieuwing van de lokale democratie, leverde geregeld gewaardeerde bijdragen aan bijeenkomsten en publicaties van Movisie. Kort geleden schreef hij het voorwoord van de Keuzewijzer E-tools 2.0.

Movisie wenst de familie van Jeroen en iedereen die hem nabij was heel veel sterkte in de komende tijd.