Infographic toont rollen en kracht van sleutelpersonen

Inzet van sleutelpersonen in wijken en buurten gebeurt op vele plekken in het land. Welke rol kunnen ze spelen? Wat is hun kracht? En wat zijn uitdagingen en aandachtspunten in het werken met sleutelpersonen? Movisie maakte het inzichtelijk met een heldere infographic.

Sleutelpersonen vormen meestal een schakel tussen formele instanties zoals de gemeente en bewoners(groepen). Ze vangen signalen op van inwoners en melden die aan bij maatschappelijke organisaties en – bijvoorbeeld – de gemeente. En andersom: ze informeren inwoners over wat er speelt bij organisaties en gemeenten. Maar sleutelpersonen vervullen daarnaast vele andere rollen. Zo zetten ze zelf en met andere bewoners een initiatieven op of ze creëren kansen voor de wijk en haar bewoners om zich te ontwikkelen.

Bewoners ondersteunen

In een toegankelijke infographic heeft Movisie rol en kracht van sleutelpersonen inzichtelijk gemaakt. Het bevat onder andere twee korte strips die laten zien hoe sleutelpersonen bewoners ondersteunen bij praktische vragen over de energietransitie. Een helder overzicht van verschillende rollen en de kracht van sleutelpersonen en bijkomende uitdagingen en aandachtspunten maken het overzicht compleet.

Wederkerig

Een belangrijk afbreukrisico in het samenwerken met sleutelpersonen is dat gemeenten hen vaak eenzijdig benaderen om dingen voor elkaar te krijgen, zoals toegang krijgen tot doelgroepen in de wijk. Movisie wijst op het belang van wederkerigheid. Dat kan bijvoorbeeld door sleutelpersonen een financiële tegenprestatie te bieden voor hun inzet, of ze bijvoorbeeld invloed te geven op beleid. Bekijk en lees het hele verhaal door bijgaande infographic te openen.

Bewoners en invloed

De infographic is onder andere gebaseerd op lessen die Movisie trok uit het onderzoeksproject ‘Mag ik eens met je praten?’ in de wijk Kanaleneiland. Centrale vraag daarvan was of inwoners van de Utrechtse wijk Kanaleneiland zeggenschap hebben over hun eigen leven en leefomgeving. Movisie legde die vraag voor aan bewoners zelf en ging vervolgens in gesprek met een reeks sleutelpersonen in de wijk. De inzichten zijn vervat in de longread: ‘Mag ik eens met je praten?’
Ook in diverse andere projecten richt Movisie de aandacht op sleutelpersonen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het project Bewoners en invloed, waarin Movisie onderzoekt hoe de stem van álle inwoners beter kan worden gehoord. Speciale aandacht heeft Movisie in dit project voor ongehoorde inwoners.