Wat telt: de inwoner bepaalt zelf wat belangrijk is

Mensgericht werken in praktijk gebracht

Steeds meer wijkteams en gemeenten willen bij de invulling van hun opdracht voor passende ondersteuning voor elke inwoner, beter aansluiten bij de ervaringen van de inwoner zelf. Ook willen ze (meer) werken vanuit regie en zeggenschap van de inwoner. Het gespreksinstrument Wat telt geeft handvatten, taal en een kader voor werken met meer aandacht voor wat inwoners belangrijk vinden, voor de menselijke maat en responsief werken.

Vanaf 15 januari: mailreeks Mensgericht werken

Het is niet makkelijk om dingen zoals responsieve aanpak, menselijke maat en regie bij de inwoner direct écht goed neer te zetten. Maar als we de kern klein en toepasbaar maken, dan is een zetje in de juiste richting soms het enige dat je nodig hebt. Met de mensgerichte maandagmails ontvang je vanaf 15 januari een half jaar lang tweewekelijks zo'n zetje in je mailbox. 

Meer info en aanmelden Mensgerichte maandagmails  

De inwoner bepaalt zelf wat belangrijk is!

De beleving en ervaring van inwoners als leidraad nemen voor het richten, volgen en aanpassen van de ondersteuning die professionals bieden. In Utrecht en Eindhoven werd vanuit de behoefte aan een instrument om dit te doen, samen met Movisie het gespreks- en monitoringsinstrument Wat telt ontwikkeld. Diverse andere gemeenten en organisaties hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van Wat telt. Inmiddels is het ook voor jeugd in te zetten is en zo gebruikt Vluchtelingenwerk Utrecht Wat telt in de begeleiding van statushouders.

Momentum voor de menselijke maat

Dat Wat telt past in het huidige denken over sociaal beleid en ondersteuning, komt ook tot uiting in de aandacht die ervoor is in de bundel Momentum voor de menselijke maat. Ook werd Wat Telt opgepikt door de VNG als voorbeeld voor gemeenten hoe de menselijke maat in het contact tussen professional en inwoner vorm kan krijgen. In het Webinar Menselijke maat van 15 maart 2023, vertellen Myrthe Saris en Sanneke Verweij over Wat telt. Saris is vanuit de gemeente Eindhoven betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van het instrument. Verweij heeft Wat telt mee-ontwikkeld vanuit Movisie.

Inspiratie en implementatie

Naast Eindhoven en Utrecht gebruikt ook Apeldoorn Wat telt. Bij WIJeindhoven is veel ervaring opgedaan met de implementatie en het vergroten van het draagvlak. In ‘Dit instrument houdt professionals niet van hun werk, het is hun werk' vertelt Jeanette Telder hoe dit proces ging en hoe de introductie van Wat telt terug te zien is in de professionaliteit van de medewerkers en wat het betekent voor de monitoring.

In Utrecht gebruiken de Buurtteammedewerkers Wat telt. Zij lieten een filmpje maken waarin professionals vertellen over waarom en hoe zij Wat telt inzetten en hoe inwoners het ervaren en waarderen. Dit filmpje is opgenomen n het inwerkprogramma van nieuwe collega’s. Marieke Heuvelmans van Buurtteams Utrecht vertelt in een interview over hun keuze voor het inzetten van Wat telt, Wat Telt Digitaal - ‘Klanten krijgen weer grip op hun leven’ | buurtteamsutrecht.nl 

Apeldoorn heeft Wat telt als kerninstrument gekozen in haar verandertraject waarin brede vraagverheldering en integraal werken centraal staan. In IDEAAL: veranderbeweging naar integraal werken in Apeldoorn vertellen Els Bouwman en Pieter Guis hoe zij samen met Movisie en een kopgroep het instrument hebben opgenomen in de nieuwe werkwijze Brede wijkteam.

In andere gemeenten en (wijkteam)organisaties wordt ook gewerkt met Wat telt of worden de mogelijkheden verkend. Deze Implementatiewijzer bevat ervaringen van anderen en helpt je om een op maat gesneden implementatieplan voor jouw organisatie te maken.

Zinvolle monitoring

Naast een gespreksinstrument kan Wat telt ook gebruikt worden om de resultaten van ondersteuning te monitoren. Daarvoor dien je als organisatie Wat telt in een registratiesysteem op te nemen, zodat de gegevens gebundeld en bewerkt kunnen worden. Het opzetten van monitoring op zo’n manier dat het professionals helpt hun werk mee te verbeteren, vraagt zowel iets van de inrichting van een systeem, als hoe je het verzamelen en gebruiken van gegevens in je organisatie inbedt. Deze gespreksleidraad helpt om samen te bespreken hoe ‘praktijkproof’ de monitoring in je organisatie is en waar ruimte voor verbetering ligt.

Inmiddels wordt Wat telt gebruikt op verschillende plekken en organisaties in het land gebruikt. Heb je ook interesse om met Wat telt te werken, of werk je er al mee? Wil je meer weten over Wat telt, overleg over hoe Wat telt in jouw gemeente of organisatie past of wil je in contact gebracht worden met een gemeente of organisatie? We horen dit graag, je kunt daarvoor dit formulier invullen, wij nemen dan contact met je op. Je kunt ook contact opnemen met Sanneke Verweij.