Implementatiewijzer Wat telt

Aan de slag met Wat telt in jouw organisatie

Wat telt is een relatief nieuw instrument voor inwoners en professionals om in gesprek na te gaan wat goed en minder goed gaat in het leven van de inwoner. De beleving van de inwoner staat hierin centraal. Deze implementatiewijzer geeft door middel van een stappenplan handvatten om Wat telt succesvol te implementeren in jouw eigen organisatie. Je werkt in vijf stappen naar een implementatieplan dat goed is afgestemd op jouw situatie.

Steeds meer wijkteams willen beter aansluiten bij de ervaringen van inwoners. Ook willen ze (meer) werken vanuit regie en zeggenschap van de inwoner. Het gespreksinstrument Wat telt past in deze context waarin steeds meer aandacht is voor wat inwoners belangrijk vinden, de menselijke maat en responsief werken. Het ondersteunt brede vraagverheldering vanuit het leven en de vraag van de inwoner. Door Wat telt na verloop van tijd opnieuw in te vullen, wordt duidelijk of de doelen gehaald zijn. Ook blijkt dan of dit resulteert in verandering op die leefgebieden en daarmee verbetering in het leven van de inwoner. Ten slotte levert Wat telt – als het in een organisatie gedigitaliseerd is – informatie op waarvan uitvoeringsorganisaties en gemeenten kunnen leren. Het geeft dan zicht op de resultaten van de ondersteuning. 

Gebruik maken van Wat telt 

Na ontwikkeling in Utrecht en Eindhoven en een enthousiast ontvangst van Wat telt in andere gemeenten, kreeg Movisie regelmatig vragen over de implementatie van Wat telt. Organisaties zijn op zoek naar tips en adviezen. Daarnaast willen zij ook graag weten hoe anderen dit aanpakken. Voor hen is de implementatiewijzer bedoeld. De implementatiewijzer is gebaseerd op ervaringen uit praktijken waar met Wat telt gewerkt wordt én op inzichten uit de literatuur over implementatie. 

Houvast en stappenplan 

Movisie wil met deze implementatiewijzer organisaties ondersteunen bij het succesvol implementeren van Wat telt in de eigen organisatie. De implementatiewijzer is bedoeld als houvast en stappenplan. Het is geen kant-en-klare oplossing. Met deze implementatiewijzer werk je in delen naar een implementatieplan wat op maat gesneden is voor jouw organisatie. Want implementeren is meer dan doorvoeren van een vernieuwing. Het is een stapsgewijs proces in fasen dat met deze implementatiewijzer inzichtelijk wordt gemaakt. 

Download de Implementatiewijzer