Sturen op kwaliteit en outcome

Mensen die aangewezen zijn op ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) moeten erop kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is. Dit betekent dat de ondersteuning aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden en zij hierdoor een goede kwaliteit van leven ervaren. De Wmo verplicht de gemeente lokaal kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. Deze pagina geeft informatie hoe je kunt bijdragen aan kwaliteit in de Wmo.

Artikelen en publicaties