Monitoring in het sociaal domein, bekeken vanuit de praktijk

Hoe volgen professionals de resultaten van hun werk en wat betekent dit voor zinvolle monitoring? Movisie onderzocht dit en beschrijft aanknopingspunten om het registreren zinvoller te maken.

Download direct de handreiking (pdf)

‘Het initiatief voor registreren moet liggen bij zorgverleners die verantwoording afleggen en niet bij de partijen die verantwoording vragen.’ Dat stelde De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar rapport Blijk van Vertrouwen (2019). Hoe vanzelfsprekend deze stelling ook klinkt, het is verre van gangbare praktijk. Veelal wordt monitoring van bovenaf bepaald en lijkt vooral ingestoken vanuit controle. Veel professionals zien registreren daarom vooral als een administratieve last. Deze handreiking biedt antwoorden op vragen als ‘Wat en hoe registreren sociaal professionals in hun dagelijkse praktijk?' en 'Hoe kan dat zinvoller, zodat het hun werk ondersteunt in plaats van belemmert?’

Oproep  

Gezamenlijk de praktijk verbeteren met monitoring - Doe mee

Wil jouw wijkteam resultaten verbeteren door te leren van monitoringsinformatie? Meld je dan aan voor het kwalitatief (actie)onderzoek in een aantal lokale, lerende praktijken. Dat start begin 2021 vanuit de gezamenlijke kennisinstituten Movisie, Vilans en NJi.  We volgen de ervaringen van betrokkenen, en onderzoeken samen op welke manier de monitoringsinformatie benut kan worden om de praktijk te verbeteren en er van te leren.

Wanneer kun je meedoen?

Je maakt deel uit van een (sociaal) wijkteam en hebt al enige ervaring met het monitoren van doelen en resultaten van cliënten/inwoners. Als team van professionals wil je de meerwaarde van het monitoren vergroten en ben je samen met je team bereid hierover het gesprek te voeren met samenwerkingspartners en met de onderzoekers. Je vindt het interessant om te verkennen op welke manier de resultaten van de individuele monitoring benut kunnen worden, voor groepen in de wijk, en voor (nieuwe) collectieve oplossingen.

Als team denken we aan een sociaal wijkteam of aan een wijkteam van een zorg- of welzijnsorganisatie die dit onderwerp samen met een sociaal wijkteam of met de gemeente wil aanpakken.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Annette van den Bosch.