Op weg naar betaalbare sociale kwaliteit

Een routeplanner voor gemeentelijke ambtenaren en managers en bestuurders van sociaal werkorganisaties

Betaalbare sociale kwaliteit is een fascinerend maar deels nog onontgonnen terrein. De routeplanner ‘Op weg naar betaalbare sociale kwaliteit’ helpt gemeentelijke ambtenaren en managers en bestuurders van sociaal werkorganisaties snel op weg naar de nieuwste kennis en verheldert de kernbegrippen van betaalbare sociale kwaliteit.

Hoe kunnen gemeenten met krimpende budgetten voor het sociaal domein toch de sociale kwaliteit versterken en het welzijn van hun inwoners bevorderen? Deze routeplanner staat vol kennis over wat wél en niet werkt met handvatten en voorbeelden.

Download de routeplanner (pdf)

Met de routekaart gemaakt door Van den Bosch en Van Pelt, beoogt Movisie gemeenten een handreiking te bieden om én naar de cijfers (geld en data) én naar de inhoud te kijken. Om vervolgens samen met de uitvoerders in het veld en bewoners, tot een duidelijke visie te komen: Wat vinden we belangrijk? Hoe dragen we goed bij aan het welzijn van onze bewoners? En wat is daarvoor nodig, op de korte en de lange termijn? Welke activiteiten dragen daar aan bij?

Van den Bosch: ‘We zien toch dat zodra gemeenten financieel in de knel komen, de inhoud op het tweede plan komt. Ze moeten bezuinigen – dus dat snap ik ook. We zeggen ook niet: met deze routeplanner wordt het makkelijker, maar wel: met deze routeplanner gaat het meer over de inhoud. We hopen en verwachten dat gemeenten daardoor tot betere beslissingen komen. En beter betekent: dat ze tot beslissingen komen die de sociale kwaliteit versterken in plaats van verslechteren.’

Lees het artikel dat Zorg+Welzijn hierover schreef

De komende jaren ontwikkelt Movisie deze routekaart samen met onze kennispartners en de gebruikers verder. We breiden de paden uit met nieuwe linkjes naar handige kennis en beschrijven nieuwe paden. Zo kun je in een periode van grote tekorten in het sociaal domein door middel van betaalbare sociale kwaliteit toch het goede doen. Samen met je inwoners kun je werken aan een duurzame positieve verandering voor met name hen die (tijdelijk) in een kwetsbare positie verkeren.