Bewonersinitiatieven versterken veiligheid in de wijk

Nieuwe verkenning belicht preventieve rol inwoners

Bewonersinitiatieven kunnen een belangrijke rol spelen bij het versterken van de veiligheid in buurten en wijken. Dat blijkt uit een nieuwe verkenning van Movisie: Community based veiligheid. Centraal in deze publicatie staan de inspirerende initiatieven Vadercentrum Adam (Den Haag), stichting MoedersKracht (Amsterdam) en Futsal Chabbab (Nijmegen).

Veiligheidsproblemen in buurten en wijken kun je niet louter met politie, justitie, opsporingsdiensten en de beveiligingsbranche oplossen en voorkomen. Kunnen bewoners en hun verbanden daar ook een rol in vervullen? Dat is de startvraag van de verkenning Community Based Veiligheid, hoe bewonersinitiatieven bijdragen aan preventie. Movisie ging voor antwoorden te rade bij drie bewonersinitiatieven, in Den Haag, Nijmegen en Amsterdam.

Vadercentrum Adam

Het eerste initiatief betreft Vadercentrum Adam in de Haagse wijk Laakkwartier, dat 23 jaar geleden startte als klein buurtvadersproject en uitgroeide tot een multifunctioneel centrum, gerund door tientallen vrijwilligers, waar gemiddeld duizend bezoekers per week gebruik van maken. Er worden tal van activiteiten uitgevoerd die bij elkaar opgeteld een belangrijke positieve impact hebben op de wijkveiligheid.

Stichting MoedersKracht

De tweede casus gaat over de buurtmoeders van stichting MoedersKracht in Amsterdam Nieuw-West. Net als Vadercentrum Adam slagen de moeders erin een vertrouwensband met jongeren en buurtbewoners op te bouwen. Ze nemen een eigen positie in tussen politie en jongerenwerkers. De moeders lopen drie avonden in de week preventierondes, en daarnaast ontplooien ze tal van aanpalende activiteiten. Door al deze activiteiten staan ze in verbinding met heel veel wijkbewoners en (gemeentelijke) instanties. Jongeren accepteren hun autoriteit en laten zich door hen corrigeren.

Futsal Chabbab

Futsal Chabbab, de derde casus, is al meer dan twintig jaar in Nijmegen actief. Rellen door jongeren in 2001 in de wijk Heseveld waren de reden voor Saïd Achouitar om Futsal Chabbab op te richten (nu onderdeel van FC Social Work). De organisatie richt zich op jongeren uit aandachtswijken en helpt hen onder andere bij het behalen van een startkwalificatie rond hun achttiende. Ook bij FC Social Work draait het om het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Met succes, ook voor de veiligheid in de wijken.

De interventie Futsal Chabbab is ook opgenomen in onze databank en beoordeeld als 'goed onderbouwd'. Hier kun je er meer over lezen.

Zeven lessen

De verkenning bevat, naast de casusbeschrijvingen, een reflectiehoofdstuk met zeven belangrijke lessen. Die zijn mede gebaseerd op gesprekken met drie wetenschappers: Pieter Tops, Julien van Ostaaijen en Corina Duijndam. Deze lessen bieden interessante aanknopingspunten voor verdere verdieping, aanvulling en nuancering, bijvoorbeeld in de context van het onlangs geïntroduceerde Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).

Download de volledige publicatie