Breed gedragen Kennis- en Onderzoeksagenda geeft Sociaal Werk meerwaarde

Op 8 december 2020 is de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk aangeboden aan Marieke Kleijboer van het Ministerie van VWS. Daarmee heeft de lang gekoesterde wens om te werken aan het versterken van de onderbouwing van het sociaal werk handen en voeten gekregen. Inmiddels hebben al acht partijen de agenda geadopteerd.

De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk vertrekt vanuit die maatschappelijke vraagstukken waarvoor de inzet van sociaal werkers onmisbaar is en richt zich op versterking van de meest unieke kenmerken van sociaal werkers.

Bekijk publicatie

Een zorgvuldig samengestelde rugzak voor sociaal werkers

Onafhankelijk projectleider en Erna Hooghiemstra en Movisie-expert Mariël van Pelt, die het traject hebben geleid: ‘Sociaal werkers blijven in contact met mensen bij wie de problemen niet snel - vaak nooit helemaal - overgaan en die overal tussen wal en schip vallen. Sociaal werkers hebben voor deze taak een zorgvuldig samengestelde rugzak nodig. Niet alleen om zelf overeind te blijven, maar ook om alles in huis te hebben om urgente maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen en van meerwaarde te zijn én blijven voor mensen die ondersteuning hard nodig hebben’. De agenda geeft daarom richting voor toekomstige keuzes in onderzoeksprogramma’s, verspreiding-, implementatie en professionaliseringsactiviteiten. De agenda kan ook vertaald worden naar beleidsmaatregelen en de curricula van opleidingen.

Kennisimpulsen die nodig zijn

Op de agenda staan de impulsen die op korte en middellange termijn nodig zijn. De kennisimpulsen zijn geordend rondom vier pijlers, die elk direct samenhangen met vier maatschappelijke vraagstukken waarvan de stakeholders en professionals hebben aangegeven dat sociaal werk daar van onmisbare waarde is. De vier pijlers zijn:

  • Bevorderen van sociale samenhang
  • Bevorderen van inclusie
  • Versterken van het gewone leven
  • Door laten klinken van de stem van de burger/inwoner

Meer smoel geven aan sociaal werk

De agenda is in een zorgvuldig traject samen met allerlei partijen ontwikkeld en wordt gedragen door een diverse groep stakeholders. Acht van hen hebben concrete ‘adoptieplannen’ geformuleerd en gaan er in ieder geval gezamenlijk mee verder: Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Academische Werkplaats Sociaal Werk (AWSW) van Tranzo Tilburg University, Movisie, Landelijk Platform Lectoren Sociaal Werk, Sociaal Werk Nederland, Landelijk Opleidings Overleg Sociaal Work (hbo-bacheloropleidingen), Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein (AWSD), en Hogeschool Saxion, Academie Mens en Maatschappij. 

'Het biedt een common ground en inhoudelijke aanknopingspunten om op voort te borduren'

Naast deze partijen hebben vele anderen aan de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk meegewerkt: Divosa, verschillende gemeenten, verschillende welzijnsorganisaties, het ministerie van VWS, opleidingen voor Sociaal Werk in het hbo en het mbo, BVJong, GGZ-Nederland, FCB, ACTIZ, Jeugdzorg Nederland, SAM, BCMB, buurtplein, Regieorgaan SIA, LOC, LSA, een grote groep professionals en verschillende ervaringsdeskundigen.

Erna Hooghiemstra en Mariël van Pelt: 'Met vereende krachten kunnen we er nu voor gaan zorgen dat sociaal werkers daar met kennis ondersteund worden waar zij het meest van waarde zijn. En nu we het erover eens zijn voor welke vraagstukken sociaal werkers onmisbaar zijn en wat hun unieke kracht is, hebben we meteen iets in handen om dat vage vak van ons meer smoel te geven. Het biedt een common ground en inhoudelijke aanknopingspunten om op voort te borduren.’

Bekijk de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk.