Eenzaamheid is een ontzettend complex probleem

De laatste peiling van de GGD Amsterdam laat zien dat ongeveer 80.000 inwoners van Amsterdam zich ernstig eenzaam voelen. Vanwege de stijgende cijfers startte de gemeente Amsterdam ruim twee jaar geleden het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid om het vraagstuk effectief aan te pakken. Movisie maakt deel uit van het netwerk en ondersteunt de gemeente bij deze aanpak.

Wat houdt de aanpak in Amsterdam in?

‘We zijn begonnen met het verkennen van het begrip eenzaamheid’, vertelt Nejma el Maach. ‘Wat is het eigenlijk en over welke mensen hebben we het? En wat is precies onze opgave? Uniek aan de aanpak in Amsterdam is dat we ons niet alleen richten op ouderen. Zo hebben we persona’s gemaakt van jongeren en statushouders. Maar ook van doelgroepen die minder op het netvlies staan, zoals vijftigers die hun netwerk onvoldoende op orde hebben. Omdat er in de stad al heel veel gebeurde om eenzaamheid te verminderen, hebben we gekozen voor een netwerkaanpak waarin de gemeente een faciliterende rol heeft. Via ontwikkeltafels en verbetersessies delen we kennis en verkennen we hoe we het netwerk kunnen bestendigen. We gaan al lerende te
werk en zetten in op ‘doen wat werkt’.’

Diner eenzaamheid Amsterdam

Diner eenzaamheid in Amsterdam

Wat is de rol van Movisie hierbij?

‘Movisie heeft als kennisinstituut veel kennis in huis en goed zicht op wat er op landelijk niveau gebeurt op het gebied van eenzaamheid. Bij de aanpak van eenzaamheid houdt adviseur Lou Repetur ons scherp op de verbinding tussen beleid, praktijk en wetenschap. Zij ondersteunt ons bij het lerend werken aan de hand van het Kwaliteitskompas. Onderzoeker Jan Willem van de Maat heeft veel kennis over wat wel en niet werkt bij de aanpak van eenzaamheid. Hij helpt ons bij de evaluatie van bestaande interventies, het experimenteren met nieuw aanbod en het ontwikkelen van tools voor professionals. Ook heeft Movisie samen met de GGD Amsterdam een training voor vrijwilligersorganisaties ontwikkeld over het signaleren en bespreekbaar maken van
eenzaamheid.’

Op welke manier is de gemeente anders gaan kijken naar de aanpak van eenzaamheid?

‘We doen al jarenlang ons best om eenzaamheid in Amsterdam te verminderen. Maar als we naar de cijfers kijken, gaat er ergens iets niet helemaal goed. Jan Willem van de Maat helpt professionals inzicht te geven in welke aanpak het beste voor welke doelgroep werkt. Lou Repetur blijft ons erop wijzen dat we buiten de ambtelijke koker moeten kijken en veel kunnen leren van de kennis uit de praktijk. Daarnaast maakt ze ons bewust van het feit dat de aanpak van eenzaamheid geen quick fix is. Eenzaamheid is een ontzettend complex probleem dat nu eenmaal vraagt om een lange adem.’

Meer informatie: Lou Repetur (06-13456223) of Jan Willem van de Maat (06-55440568).
Ga voor meer informatie naar amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl

Dit artikel is verschenen in Movisies.