Less is more: inzet van de ervaringenkaart in de koplopergemeente Pekela

Gemeente Pekela ontwikkelde een snelle en toegankelijke ervaringenkaart voor gebruikers van onafhankelijke cliëntondersteuning

Een veelbesproken thema binnen het Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning (Co) is de meerwaarde van Co voor de inwoner. Hoe denkt de (potentiële) gebruiker zélf over het lokale aanbod van cliëntondersteuning? Gemeenten proberen hier op uiteenlopende manieren zicht in te krijgen. Zo is koplopergemeente Pekela sinds kort gestart met de inzet van een ervaringenkaart. We gingen in gesprek met projectleider Saskia Bijlholt, tevens zelf onafhankelijk cliëntondersteuner vanuit de lokale welzijnsorganisatie ‘de Badde’.

De gemeente Pekela wilde de ervaringenkaart beschikbaar stellen aan andere gemeenten. De kaart is hier te bekijken en onderaan deze pagina te downloaden. 

Ervaringenkaart gemeente Pekela

De wens voor een persoonlijke terugkoppeling 

De belangrijkste tips volgens Bijlholt? ‘Beperk het aantal vragen, houd het gebruiksvriendelijk en zorg ervoor dat deze zowel op papier als digitaal in te vullen is.’

Welzijnsorganisatie De Badde werkt al langere tijd met de Zelfredzaamheidsmatrix, welke zowel voor de inwoner als de ondersteuner inzichtgevend is. De inwoner vult de matrix aan het begin en einde van een ondersteuningstraject in. Dat geeft inzicht in de manier waarop iemand zich op diverse levensdomeinen heeft ontwikkeld in de mate van zelfredzaamheid tijdens het traject. In aanvulling op deze matrix bestond de wens om een meer persoonlijke terugkoppeling te ontvangen ten aanzien van verwachtingen, resultaten en ervaringen met specifiek onafhankelijke cliëntondersteuning. In lijn hiermee is de ervaringenkaart ontwikkeld. 

Hoewel verwachtingen idealiter aan de start worden uitgevraagd, blijkt dit volgens Bijlholt in de praktijk soms lastig. ‘Soms zit ik al met de inwoner aan tafel bij de gemeente vóórdat er ruimte is geweest voor een uitgebreide kennismaking.’ De ervaringenkaart wordt dan ook na afloop van het ondersteuningstraject ingevuld en niet bij aanvang. Hierin wordt onder meer naar de, al dan niet waargemaakte, verwachtingen gevraagd.

Laagdrempelig in te vullen 

De kaart is in samenspraak met twee inwoners ontwikkeld die zijn aangesloten bij de projectgroep. Ook heeft Bijlholt het concept voorgelegd aan een collega die voorheen betrokken was bij een ‘lezerspanel’ en feedback kon geven op de begrijpelijkheid van de kaart. 

Volgens Bijlholt is het van grote meerwaarde dat Co-gebruikers de kaart kunnen invullen in afwezigheid van de cliëntondersteuner. De kaart onderscheidt zich ten opzichte van veel enquêtes doordat deze snel ingevuld wordt en vooral bestaat uit selectievragen met antwoordopties. De inwoner hoeft dus weinig moeite te doen. De papieren versie wordt aangeboden met een retourenvelop en de online variant is toegankelijk met een QR-code of een link via WhatsApp of e-mail. Het invullen van de kaart is anoniem, wat het invullen laagdrempeliger maakt. Een nadeel daarvan is dat er geen reminder gestuurd kan worden naar gebruikers van wie een terugkoppeling uitblijft. 

Download de ervaringenkaart hier:

Ervaringenkaart-gemeente-Pekela.pdf 393.32 KB

Meer weten?

Sinds de inzet van de kaart in maart 2022 is de kaart acht keer ingevuld na afronding van een ondersteuningstraject. Alle informatie wordt verzameld, schematisch bijgehouden en meegenomen in jaarrapportages aan de gemeente. Meer vragen over de ervaringenkaart? Bijlholt is bereikbaar voor verdere toelichting via s.bijlholt@debadde.nl.