Movisie versterkt directieteam met Anita Peters en Lou Repetur

15 april 2021

Anita Peters en Lou Repetur zijn per 1 mei 2021 aangesteld in de functie van programmadirecteur. Samen met Saskia Keuzenkamp, wetenschappelijk directeur van Movisie, vormen zij vanaf die datum het directieteam van Movisie.

Anita Peters en Lou Repetur zijn al langere tijd werkzaam voor Movisie. Tot 1 mei 2021 zijn zij programmaleider van respectievelijk het programma ‘Passende Ondersteuning’ en het programma ‘Sociale Basis’. Voor hun rol als programmaleider ontstaan nieuwe vacatures. Als programmadirecteur blijven Lou Repetur en Anita Peters actief betrokken bij onderdelen van de programma’s. Zo zal Anita Peters actief blijven in Verbetertraject Toegang en blijft Lou Repetur werkzaamheden doen op projecten rond leefbaarheid in wijken en basisvaardigheden. 

Slagvaardige koers

Janny Bakker-Klein en Silvie Janssen zijn als Raad van Bestuur van Movisie blij met de versterking van het directieteam. Janny Bakker-Klein: ‘Anita en Lou zijn stevige, ondernemende en gedreven professionals, die hebben bewezen dat zij in samenwerking met anderen een enorme bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de impact van de kennis van Movisie voor mensen in een kwetsbare positie. Samen met de wetenschappelijk directeur Saskia Keuzenkamp vormen zij een sterk directieteam en zullen zij de positie van Movisie als gezaghebbend kennisinstituut binnen het sociaal domein en de slagvaardige koers op basis van de meerjarenstrategie van Movisie verder uitbouwen.’ 

Uit de meerjarenstrategie

Omdat de betaalbaarheid van het sociaal domein sinds de decentralisaties – en zeker na de coronacrisis – de komende jaren onder druk zal komen te staan, de complexiteit van onze samenleving steeds meer toeneemt en de spanningen tussen groepen mensen in onze samenleving steeds verder op scherp komen te staan, is onze missie om tóch te komen tot duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie meer dan ooit actueel. De komende jaren gaat Movisie zich samen met actieve burgers en met al onze samenwerkingspartners inzetten voor een nieuw verbindend verhaal voor onze samenleving.

Bekijk de meerjarenstrategie van Movisie