Powered by Movisie: ‘Eindelijk een instrument dat meteen resultaten meet’

15 oktober 2018

‘Wat telt’ is een nieuw gespreksinstrument voor uitvoeringsorganisaties van gemeenten. Het werd ontwikkeld door Movisie in samenwerking met de uitvoeringsorganisaties van Utrecht en Eindhoven. Ellen Kunz van WIJeindhoven was betrokken bij de ontwikkeling, Jenny Crielaard van Sociaal Utrecht is betrokken bij de implementatie en Brandon van Voskuilen gebruikt het instrument in zijn functie als generalist. De opbrengst van Wat telt is tweeledig: het instrument helpt bij het ondersteunen van inwoners én het fungeert als monitor.

Wat heeft een professional aan dit instrument?

Jenny: ‘Met dit gespreksinstrument zet je als professional meteen de beleving van inwoners centraal. Mensen geven met fiches aan hoe het met ze gaat. Je ziet daardoor ook sneller de verschillen tussen hoe je als professional en als inwoner tegen iets aankijkt. Daarnaast is er de vraag naar de tevredenheid met het leven dat men nu leidt. Iemand geeft zijn leven bijvoorbeeld het rapportcijfer 8, terwijl de professional dacht dat de klant een lager cijfer aan zijn leven zou geven. Die inwoner zegt dan: ‘Je had me zes jaar geleden eens moeten zien!’ Zo krijg je als professional op een eenvoudige manier een ander perspectief.’ Ellen: ‘Ik merk dat dit instrument ook helpt om doelen concreter te maken en mensen weer de touwtjes in eigen handen te geven. Daarnaast is het een monitoringsinstrument. Het geeft informatie hoe we als uitvoeringsorganisaties onze dienstverlening kunnen verbeteren.’   

Wat heeft een inwoner hieraan?

Brandon: ‘’Wat telt’ helpt je als inwoner om helder te krijgen waaraan je wilt werken. Ik heb bijvoorbeeld een jongen begeleid die in een sociaal isolement zat. Hij gaf zijn fysieke gezondheid een 0, maar dat bleek een stuk hoger. Het was voor hem een eyeopener: Hij zag zijn voortgang, maar ook waar hij nu staat en waar hij aan wil werken.’ Jenny: ‘Een inwoner met meerdere problemen kwam er door dit gespreksinstrument achter dat zijn alcoholprobleem van invloed is op heel veel andere zaken en dat hij dit eerst moest aanpakken. Met het invullen van ‘Wat telt’ komen mensen direct in actie: ze denken na over wat er goed en minder goed gaat, leggen de fiches neer en stellen prioriteiten.’ Ellen: ‘En behalve probleemgebieden helpt het ook om talenten te bespreken. Op welk gebied gaat het wél goed?’

'Movisie heeft steeds voor ogen gehouden waar we naar toe wilden. Dat vind ik de kracht van Movisie.'

Waarom een nieuw instrument?

Ellen: ‘We wilden een gespreksinstrument dat zowel inwoners als professionals ondersteunt. Een instrument dat bovendien meteen als meetinstrument fungeert en gegevens genereert voor de gemeente en ondersteuningsorganisaties.’ Jenny: ‘Door de transformatie en het integraal werken kregen we behoefte aan een ander instrument dan de Zelfredzaamheid-Matrix: de beleving van de inwoner moest meer centraal staan.’ Ellen: ‘Dit hoorden we ook van andere gemeenten. Zo is de samenwerking tussen Eindhoven en Utrecht ontstaan. We hebben Movisie gevraagd om ons bij het proces te begeleiden.’

Wat heeft Movisie voor jullie gedaan?

Ellen: ‘Movisie heeft steeds voor ogen gehouden waar we naar toe wilden. Dat vind ik de kracht van Movisie. Het is een hele uitdaging om al onze wensen in één instrument te passen. Movisie heeft geholpen om doelen te stellen. Dat ging op een prettige manier: een combinatie van leiding nemen en co-creatie. Gestructureerd en tegelijk creatief.’ Jenny: ‘Het heeft ook meerwaarde dat Movisie betrokken is bij de implementatie en de evaluatiemomenten. ’

Nieuw: ‘Wat telt’

‘Wat telt’ is een praktisch gespreksinstrument om samen met inwoners in beeld te krijgen wat goed gaat en waar ondersteuningsvragen liggen. Het instrument is ook een monitor die gemeenten en uitvoeringsorganisaties helpt om zicht te krijgen op de resultaten van wijkteams. De beleving van de inwoner is het uitgangspunt. ‘Wat telt’ heeft drie doelen: aansluiten bij de inwoner, ondersteunen van de professional en informatie bieden over de resultaten van wijkteams.

Zo werkt het

Het instrument bestaat uit een bord met verschillende vakjes en lijnen. De inwoner geeft hierop eerst aan welke leefgebieden belangrijk zijn. Vervolgens geeft de inwoner met fiches aan hoe het gaat op die leefgebieden. Wat loopt soepel en waar zitten de problemen? Ook de professional kan met een fiche aangeven wat zijn of haar indruk is van deze inwoner. Op leefgebieden waar het minder goed gaat, stelt de inwoner samen met de professional doelen die later geëvalueerd worden. Tot slot geeft de inwoner aan welke kwaliteit van leven hij of zij ervaart.

Powered By Movisie

Dit artikel maakt deel uit van de campagne Powered by Movisie. Hier lees je de verhalen van de mensen achter onze resultaten. Bekijk alle verhalen.