De samenlevingsopbouw van vroeger tot nu in een canon

28 augustus 2020

In 1892 werd het eerste buurthuis gebouwd. In het hier en nu hebben we het over thema’s als gemeenschapsvorming, burgerkracht, gebiedsgericht werken, burgerinitiatieven, participatiesamenleving, wijkgericht werken, actief burgerschap, doe-democratie, community care en bewonersorganisaties. De Canon samenlevingsopbouw voorziet de discussie over de thema’s van nu van een historische dimensie.

De behoefte om actief vorm te geven aan publieke en collectieve verantwoordelijkheid heeft vanaf het einde van de negentiende eeuw vele uitingsvormen gekregen. Er zijn ook veel termen voor bedacht. Denk aan ‘verheffing’, ‘emancipatie’, ‘beschavingsoffensief’, ‘basisdemocratie’, ‘zelforganisatie’, ‘sociale cohesie’ en ‘burgerkracht’. Vele soorten en generaties professionals en beleidsmakers hebben zich er vervolgens mee ingelaten: van vormingswerkers tot bestuurders, van opbouwwerkers tot ambtenaren, van sociaal-cultureel werkers tot welzijnsmanagers, van actieve burgers tot lokale politici. Inzicht in al deze ontwikkelingen zal de kwaliteit van het professioneel handelen verhogen en de actuele discussie verrijken. Dat is de achterliggende gedachte van de Canon samenlevingsopbouw.

Bekijk de Canon Samenlevingsopbouw

Samengesteld door deskundigen en professionals

Van half april tot eind september 2019 organiseerden de Vereniging Canon sociaal werk, in samenwerking met Movisie en Buurtwijs, hét platform voor buurtontwikkeling,  een Masterclass Canon samenlevingsopbouw. Zestien deelnemers werkten onder leiding van deskundige docenten/begeleiders aan de in de inhoud en het schrijven van 25 onderdelen waarin de geschiedenis van de samenlevingsopbouw. In de bijeenkomsten verdiepten zij zich intensief in de geschiedenis van de samenlevingsopbouw in Nederland en in de weken tussen de bijeenkomsten werkten de deelnemers aan vensters voor de Canon. Na de laatste bijeenkomst is er hard gewerkt aan de voltooiing van de Canon. Op 31 januari 2020 werd de Canon samenlevingsopbouw uiteindelijk gepresenteerd als onderdeel van de jaarlijkse Participatielezing 2020, georganiseerd door Movisie en het Tijdschrift voor sociale vraagstukken

De Masterclass is georganiseerd en verzorgd door twee ervaren kerndocenten, Jos van der Lans (publicist, initiator van de Canon sociaal werk en auteur van een groot aantal publicaties over de publieke en sociale sector) en Henk Krijnen (adviseur strategische visieontwikkeling in het publieke domein, coach professionele ontwikkeling, voormalig hoofdredacteur van het Tijdschrift MO/samenlevingsopbouw).