Spelen met gedachten bij eenzaamheid

Het verminderen van negatieve gedachten door sociaal cognitieve training kan helpen bij het verminderen van eenzaamheid. Het zijn technieken waarmee je invloed hebt op hoe iemand sociale situaties interpreteert. Movisie vroeg experts en ervaringsdeskundigen naar toegankelijke technieken voor professionals en vrijwilligers in het sociaal domein. Deze zijn gebundeld in de brochure 'Spelen met gedachten'. Movisie-expert Susan de Vries beantwoordt vijf vragen.

Welke rol spelen gedachten bij eenzaamheid?

‘Het ervaren van eenzaamheid heeft grote impact op je waarneming. Gedachten zijn van directe invloed op ons gevoel en gedrag. Je bent bijvoorbeeld alert op afwijzing, daardoor kan je bedoelingen van mensen negatiever interpreteren dan nodig is. Hierdoor trek je je meer terug en kun je in een negatieve spiraal terecht komen.’

Voor wie is de brochure opgesteld?

‘Sociale professionals en vrijwilligers die mensen spreken die eenzaamheid ervaren. We geven toegankelijke technieken om in een op een situaties of tijdens groepsbijeenkomsten mensen bewuster te maken van negatieve gedachten en hen te helpen deze te verminderen of doorbreken.’

strip uit de brochure legt uit hoe gevoel gedrag en gedachten samenhangen

Download de brochure

Hoe is de brochure samengesteld?

‘We leggen de neerwaartse spiraal bij het ervaren van eenzaamheid uit en hoe gedachten, gevoel en gedrag elkaar voortdurend beïnvloeden We geven een overzicht van technieken die professionals en vrijwilligers kunnen inzetten om iemand bewuster te laten worden van negatieve gedachten en ze te helpen doorbreken. We beschrijven in de brochure ook aandachtspunten voor de juiste basishouding.’

Welke gedachten worden in de brochure besproken?

‘Het gaat om negatieve en irrationele gedachten ten aanzien van jezelf en sociale situaties, en die leiden tot angst en stress. Het gaat vaak om zwart-wit gedachten. Bijvoorbeeld: ‘Als ze niet op mijn vraag reageert, ziet ze het blijkbaar niet zitten om met mij af te spreken.’

Hoe kan je deze gedachten tackelen?

‘Er zijn veel verschillende manieren voor. We hebben ze samengevat in vier categorieën:

  1. Gedachten uitdagen door bijvoorbeeld de vraag te stellen of een gedachte echt waar is, of een interpretatie van de werkelijkheid
  2. Gedachten focussen door gericht negatieve gedachten te begrenzen en de aandacht ergens anders op te focussen
  3. Anders denken door anders doen. Door kleine stapjes te zetten waar je tegenop ziet, en successen te behalen, worden je gedachten ook positiever
  4. Zelfcompassie stimuleren door de ander te helpen met een milde houding naar zichzelf te kijken en je te richten op positieve zaken of herinneringen.’