‘De werkwijze van Buurtwijs maakt van buurtmakers de experts’

31 juli 2017

Op de online verzamelplek buurtwijs.nl delen buurtmakers kennis en praktijkervaringen en is er aandacht voor onderzoek, theorie of geschiedenis. Tientallen buurtmakers vertelden al enthousiast op het platform hoe ze werken en waarom juist op die manier. En steeds meer mensen volgen het platform. Vijf vragen aan redacteuren Willeke Binnendijk en Peter Rensen over Buurtwijs.

Waarom doen buurtmakers mee?

Omdat de kennis van buurtmakers centraal staat, en omdat de verhalen uit de praktijk herkenbaar zijn. Al bestaande kennis die in de loop van de jaren is opgebouwd wordt daaraan gelinkt. Zo ontstaat een langlopend gesprek over wat wel en niet werkt op het gebied van buurtontwikkeling. Deze werkwijze maakt van buurtmakers de experts en dat doet recht aan hun kennis. En er is ruimte voor een open debat.

Waarom is zo’n platform als dit belangrijk voor het sociaal domein?

Sociaal werkers vinden op buurtwijs.nl herkenning en inspiratie in praktijkverhalen. Het is belangrijk dat buurtmakers de kans krijgen om te vertellen wat ze doen en waarom ze dat doen. Daardoor ontvangen ze erkenning voor hun werk en dat motiveert. Bovendien is er in het sociaal domein te weinig aandacht geweest voor het collectief werken aan oplossingen voor problemen. Het vormingswerk, het opbouwwerk is een beetje het ondergeschoven kind binnen sociaal werk. Dat komt onder andere doordat opbouwwerkers vooral bewoners begeleiden om het zelf te doen. De effectiviteit van opbouwwerk is daardoor wat moeilijker te verantwoorden in cijfers. Maar er zijn wel prachtige verhalen om te vertellen. En we zien nu ook dat samenlevingsopbouw of werken aan de sociale cohesie in de wijk weer steeds meer in de belangstelling komt te staan.

'Het vormingswerk, het opbouwwerk is een beetje het ondergeschoven kind binnen sociaal werk'

Wat voegt Buurtwijs toe?

Met buurtwijs halen we dilemma's en inspirerende praktijken uit de ene buurt en maken die tot een inspiratie voor buurten in andere gemeenten en regio's. We zijn een groeiende lerende community van buurtmakers. Verder is het voor buurtmakers een opsteker dat ze onder begeleiding van een redactie hun eigen verhaal kunnen delen. Dat helpt hen om hun werk naar de buitenwereld te verantwoorden en dat wordt weer gewaardeerd door beleidsmakers. En Buurtwijs maakt steeds de verbinding met al bestaande kennis over Buurtwerk, zodat de praktijkervaring van nu wordt gecombineerd met wat buurtmakers in het verleden al aan kennis hebben opgebouwd. 

Wat zijn jullie plannen met Buurtwijs?

Er is het afgelopen jaar een goed begin gemaakt. Onze wens is dat we de stijgende lijn van betrokkenheid vast weten te houden. Zowel in bezoekersaantallen als in het bieden van een podium aan buurtmakers. We merken dat buurtmakers meer van elkaar willen leren. Daarom gaan we binnenkort ook aan de slag met lokale Buurtwijs-redacties. ‘Buurtwijscorrespondenten’ gaan ons op de hoogte houden van lokale ontwikkelingen en schrijven daar over. Ze gaan met elkaar in gesprek en onderhouden contact met buurtmakers aan de andere kant van het land via een Facebookgroep. Het is voor buurtmakers interessant om te horen hoe het in een andere regio gaat.

Hebben jullie nog wensen?

Het zou erg mooi zijn als we samen met partners bijeenkomsten kunnen organiseren waar de praktijk(dilemma's) van buurtmaken centraal staan. Er zit ongelofelijk veel kennis in buurtmakers. De uitdaging blijft om die op een slimme en leuke manier te delen.

Lees meer op www.buurtwijs.nl en volg Buurtwijs op facebook en twitter.