Associate members: toptalenten uit het sociaal domein

Het sociaal domein is nog volop in ontwikkeling. Voor gemeenten is het vaak een zoektocht naar passende oplossingen. Tegelijk is er al een schat aan kennis en ervaring aanwezig en zijn er tal van toppers in gemeenten die hebben bewezen dat ze lastige vraagstukken in het sociaal domein weten aan te pakken en het verschil kunnen maken.

Hun kennis en die van ons zijn nu verenigd in het netwerk van Associate members. Samen met de lokale uitvoeringspraktijk willen we werken aan meer impact voor inwoners op hardnekkige sociale vraagstukken.

Movisie is het kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. We hebben veel kennis over wat werkt en hoe dat in de praktijk toe te passen. Onze unieke rol is die van katalysator: het versnellen van leerprocessen. Vanuit die rol gaan we met toptalenten binnen het netwerk van Associate members een impuls geven aan de versnelling van de transformatie in het sociaal domein bij gemeenten.

Samen met de Associate members delen we met elkaar waardevolle kennis over wat werkt, ontwikkelen we wat nodig is in gezamenlijke leerprocessen én werken we samen met gemeenten die kampen met taaie vraagstukken.

Kennisinstituut Movisie heeft voor dit netwerk koplopers uit het sociaal domein geselecteerd. Het zijn mensen uit beleid en praktijk: gemeentelijke professionals, ervaringsdeskundigen en sociaal professionals. Talentvolle mensen die zich op vernieuwende wijze hebben onderscheiden in het sociaal domein.

Bekijk waar onze Associate members actief zijn in Nederland

Inspiratie en versterking op proces en inhoud

Zij zijn onderdeel van dit netwerk waar kennis en expertise worden gedeeld. De activiteiten van het Associate members netwerk bestaan uit:

  • Associate members zijn verbonden aan inhoudelijke thema’s en projecten van Movisie
  • Deskundigheidsbevordering van Associate members door middel van onder andere inspiratiesessies binnen Movisie
  • Eén jaarlijkse netwerkactiviteit

Movisie ondersteunt en faciliteert Associate members en vervult een vraagbaakfunctie op inhoud en leerproces. Tevens ondersteunt Movisie deelnemende gemeenten in gezamenlijke leerprocessen aan de hand van bewezen leer- en verbetertrajecten, zoals de community of practise en het kwaliteitskompas.

De in het netwerk opgedane kennis wordt door Movisie verzameld en openbaar gemaakt. Daarnaast kunnen gemeenten ons benaderen wanneer ze ondersteuning willen bij de aanpak van sociale vraagstukken. Op bovenstaande wijze gaan wij de transformatie in het gemeentelijke veld verder brengen.

Aanmelden

Kandidaten kunnen gemotiveerd worden voorgedragen. Interesse? Neem dan contact op met Sonja van Rooijen.

Partners

Partners van het netwerk van Associate members zijn:  ministerie van VWS, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa, Sociaal Werk Nederland (SWN), Zorgbelang Inclusief, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans, Stimulansz,  Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), Vereniging van Gemeentesecretarissen, Wethoudersvereniging en Stichting A+O Fonds Gemeenten.