Allet Dopmeijer

Allet Dopmeijer is directeur sociaal domein bij de gemeente Zwolle en associate member van Movisie.

Allet is een veranderaar en verbinder van mens en organisatie. Haar drijfveren zijn democratisch en rechtvaardig samenleven, door mee te zoeken en ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Samen vormgeven aan vernieuwing die deze tijd vraagt.  

Allet Dopmeijer

In het kort

Werkgever: Gemeente Zwolle
Functie: Directeur sociaal domein 
Kernwoorden: Veranderaar, verbinder en rechtvaardig

Allet zoekt naar nieuwe vormen van zorg en welzijn door gebruik te maken van nieuwe vormen van werken en leidinggeven. Voor Allet is het belangrijk om zorg en aandacht te geven aan mensen die niet meer in een 'gewone' context mee kunnen komen. Iedereen is het waard om voor te strijden.