Arthur Overgoor

Arthur Overgoor is programmaregisseur bij de gemeente Hoogeveen en De Wolden

Arthur heeft politicologie/bestuurskunde gestudeerd aan de universiteit Nijmegen en gewerkt voor welzijnsstichtingen in de Achterhoek en voor de GGD Regio Achterhoek voordat hij in 1995 begon bij de gemeente Hoogeveen als beleidsmedewerker welzijn. Sinds 2015 werkt hij bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen als senior beleidsadviseur sociaal domein en programmaregisseur.

Arthur houdt zich bezig met het beleid voor kwetsbare inwoners boven de 18 jaar en met beleidsinnovaties op het gebied van welzijn, ondersteuning, zorg en informele zorg. Zo heeft hij de afgelopen jaren gewerkt aan het realiseren van multidisciplinaire teams op wijkniveau, bij alle huisartsenpraktijken en voor mensen met chronische psychiatrische problemen.

'We zijn door deze samenwerkingsverbanden steeds beter in staat om kwetsbare inwoners vroegtijdig te signaleren en integrale hulp te bieden. De sleutel voor succes is in een zo vroeg mogelijk stadium stakeholders en inwoners te betrekken bij de beleidsontwikkeling en bij de uitvoering van beleid. Zo hebben we samen met mantelzorgers, zorgvrijwilligers, zorgaanbieders en welzijnswerk instrumenten ontwikkeld voor het vinden, ontlasten en ondersteunen van zwaar belaste en overbelaste mantelzorgers. Via een uitgebreid activiteitenaanbod specifiek voor mantelzorgers en via mantelzorgconsulenten bij de wijkteams en de huisartsenpraktijken sporen we de mantelzorgers op en bieden hen ontspanning, lotgenotencontact, emotionele en praktische ondersteuning. Die benadering hanteer ik nu ook bij het realiseren van een sluitend aanbod van wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen, personen met verward gedrag, personen met ernstige psychiatrische aandoeningen, cliƫnten van beschermd wonen en maatschappelijke opvang etc. Daarbij werk ik nauw samen met andere gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de provincie, welzijnswerk, zorgaanbieders en natuurlijk de betrokken inwoners en hun naasten. Door je in te leven in de ander en door te werken met passie en humor is het altijd mogelijk om stappen vooruit te zetten.'