Marja Pelzer

Marja is Programmanager Human Capital agenda Energietransitie bij de gemeente Den Haag en associate member van Movisie.

Marja Pelzer

 

Werkgever: Gemeente Den Haag

Functie: Programmanager Human Capital agenda Energietransitie

 

 

Continue vooruit kijken naar wat de arbeidsmarkt van de toekomst aan kansen biedt en mensen via onderwijs daarop laten aansluiten is het motto van Marja Pelzer. De Gemeente Den Haag streeft naar een investerende sociale zekerheid waarbij mensen op basis van hun competenties en vaardigheden via scholing/training worden voorbereid op het werk van morgen. Dat doen ze projectmatig, op interim basis en met concrete producten en dienstverlening. Voor en met bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden op gemeentelijk, regionaal, provinciaal en landelijk niveau bouwen ze aan een arbeidsmarkt waarbij door pro-actief beleid de mismatch tussen vraag en aanbod zo klein mogelijk wordt. De expertise die Marja heeft opgedaan is naar mening van Movisie zeer waardevol voor andere gemeenten.