Marjolein Buis

Marjolein is projectleider sociaal domein bij de gemeente Alphen aan den Rijn en associate member van Movisie.

Marjolein Buis

Werkgever: Gemeente Alpen aan den Rijn

Functie: Projectleider sociaal domein

Kernwoorden: Innovatieve strateeg en conceptueel denker die transformatie van het sociaal domein benadert als een sturingsvraagstuk. 

 

'Als de transformatie alleen echt kan plaatsvinden in de uitvoering – tussen professionals en inwoners – wat betekent dat dan voor de knoppen waar je als gemeente aan kunt draaien? Dan gaat het over sturing: de manier waarop inwoners toegang krijgen tot zorg en ondersteuning, de bekostiging, de inkoop/subsidiering, en de manier waarop we monitoren en verantwoorden. Door te sturen op de maatschappelijke effecten in plaats van op zorgproducten maken we ruimte en flexibiliteit, en doorbreken we perverse prikkels in het huidige zorgstelsel. Verminderen we de administratieve lasten en maken we het sociaal domein op de lange termijn duurzaam en betaalbaar. Het scherp en anders neerzetten van de gemeentelijke opdrachtgeversrol gaat veel verder dan het inrichten van wijkteams aan de voorkant of het opzetten van vernieuwende projecten. Het is een fundamentele systeeminnovatie. 

Die verandering ontwerpen én concreet maken is mijn passie en vormt de rode draad in mijn werkzaamheden bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Vanaf het begin in 2014 ben ik één van de dragers van deze sturingsfilosofie binnen de gemeente, en ik ben er trots op te zien hoe die nu inmiddels realiteit is geworden. Intern ben ik onder andere bezig met de doorontwikkeling van het contractmanagement, de toegang en de leercyclus met de gemeenteraad. Ook ben ik bijvoorbeeld betrokken bij de Omgevingsvisie, om de verbinding met het fysieke domein te leggen. Extern ben ik aanspreekpunt voor de G40, onderzoeksvragen van kennisinstituten, VNG en andere gemeenten, en geef ik workshops. 

Ik ben een constructief-kritische sparringpartner, die met veel gevoel voor politieke verhoudingen, rollen en belangen, begint met het stellen van de juiste vragen. Ik werk vanuit vertrouwen en verbindt mensen vanuit het inhoudelijk hogere doel. Met een scherpe pen zet ik een visie neer, maar speel ook makkelijk met processen om die visie om te zetten in acties en realiteit. Graag werk ik met een klein team, en laat los wanneer de innovatie regulier proces is geworden.'