Nicky Pasché

Nicky is gemeentelijk professional bij Gemeente Assen en associate member van Movisie.

Nicky Pasché

 

Werkgever: Gemeente Assen 

Functie: Programmamanager

Kernwoorden: betrokkenheid, kennis en ervaring

 

Nicky is programmamanager en trainer bij de gemeente Assen. Haar passie ligt bij samen met inwoners en andere stakeholders op interactieve wijze zoeken naar innovatie. Nicky heeft brede ervaring in het sociaal domein en daarbuiten. Zij wordt lokaal en regionaal ingezet op programma’s waarin verandering centraal staat. Zoals de ontwikkeling van sociaal beleid in Assen, vernieuwingstraject sociale werkvoorziening, invoering Wmo, Jeugdwet en Omgevingswet. Nicky heeft ruime ervaring bij provincie, gemeenten en maatschappelijke instellingen. In het associate member netwerk van Movisie bieden haar werkwijze waarin interactieve werkvormen centraal staan, haar betrokkenheid, kennis en ervaring een belangrijke meerwaarde.

Specialiteiten: ontwikkelingen & transities/decentralisaties in het sociale domein relatie sociaal - fysiek diversiteitsbeleid