Yvonne Witter

Yvonne Witter is initiatiefnemer van het platform ZorgSaamWonen en Associate member van Movisie.

Yvonne is socioloog en sociaal gerontoloog. Vanaf haar achttiende loopt de ouder wordende mens als rode draad door haar vrijwillige en betaalde activiteiten. Zij heeft tussen 1996 en 2005 met veel plezier gewerkt bij de landelijke ouderenorganisatie Unie KBO (nu: KBO-PCOB) als beleidsmedewerker Wonen en Zorg. Vanaf mei 2005 is ze vanuit Aedes werkzaam geweest, tussen 2005 en 2018 bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg als adviseur rond de thema’s: woonvormen, trends in wonen, zorg en welzijn, burgerinitiatieven, informele zorg, eenzaamheid, generaties.

Foto van Yvonne Witter

In het kort

Werkgever: Acquire Publishing
Functie: Adviseur
Kernwoorden: Woonvormen ouderen

In 2019 heeft ze samen met Daniëlle Harkes en Acquire publishing het platform ZorgSaamWonen opgezet. Naast haar werk is ze actief als bestuurslid bij Stichting Art Age en actief lid bij ENIEC, internationaal netwerk oudere migranten. Verder is zij lid van de denktank woongroep Weesp in oprichting.

Ze wil zich graag inzetten voor een samenleving waarin mensen plezierig met elkaar ouder worden op de manier zoals zij zelf graag willen, met inzet van hun talenten, met onderlinge verbondenheid.

Ze wil meehelpen aan het realiseren van meer woonvormen voor ouderen, zodat het gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis gevolgd wordt met Thuishuizen, Knarrenhofjes, gemeenschappelijk wonen, gestippeld wonen. Dat doet ze door mensen met elkaar te verbinden, kennis en inspiratie te delen, te verzamelen en te verspreiden. 'Het vormgeven van omzien naar elkaar is de grootste uitdaging van de toekomst', aldus Yvonne. Ze houdt graag lezingen over ouderen en woonvormen/trends in wonen, zorg en welzijn, oudere migranten en woongemeenschappen. Ze organiseert bijeenkomsten en excursies. En schrijft graag blogs, artikelen, boeken over deze thema’s.