Diana Glastra

Diana Glastra is Beleidsadviseur Sociaal Domein bij de Gemeente Meppel en Associate Member van Movisie.

Diana is al jaren werkzaam binnen het Sociaal Domein, waar haar hart ook echt ligt. Zij werkt sinds oktober 2019 als beleidsadviseur Sociaal Domein aandachtsgebied armoede en schulden bij de gemeente Meppel.

Diana Glastra

In het kort

Werkgever: Gemeente Meppel
Functie: Beleidsadviseur
Kernwoorden: Verbinder, daadkrachtig, enthousiast

Hiervoor werkte Diana als teamleider bij de IGSD Steenwijkerland en Westerveld. In Meppel werkt zij aan een integraal armoedebeleid; waaronder thema’s als bestaanszekerheid, doorontwikkeling aanpak kinderen in armoede, stress-sensitieve dienstverlening en werken met ervaringsdeskundigen. Samen met Miranda de Haas, ook Associate member, vormt zij een tandem. De rol van Miranda is om de leefwereld naar binnen te halen, de rol van Diana om dat te vertalen naar de systeemwereld. Verbinding maken tussen omgeving en de behoefte van de inwoner, uitvoering in de praktijk en beleidsmatige vertaling hiervan is van groot belang.

Movisie vindt dat Diana’s kennis, ervaring en expertise op het gebied van inzet van ervaringsdeskundigheid als het gaat om armoede en sociale uitsluiting een belangrijke bijdrage kan leveren aan een integraal armoedebeleid en de inzet van ervaringsdeskundigheid.