Gemeente Overbetuwe

Overbetuwe zet in op een integrale benadering. Samenwerking is de basis in gemeente Overbetuwe. Welzijnspartners MEE Gelderse Poort, Forte Welzijn en Santé) leveren een essentiële bijdrage hieraan.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In gemeente Overbetuwe is onafhankelijke cliëntondersteuning gepositioneerd bij MEE Gelderse Poort. Zij hebben zeven cliëntondersteuners in dienst die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan inwoners. Vanaf 1 januari jl. werken ze in Overbetuwe met een integraal team voor de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet: het Sociaal Team Overbetuwe. Deze zijn bedoeld om de schotten tussen Jeugd, Wmo, en Participatiewet weg te halen. Daarnaast heeft het als doel om zo laagdrempelig  mogelijk de toegang te organiseren.

Bij MEE Gelderse Poort werken ze samen met vrijwilligers en worden er opgeleide ervaringsdeskundigen ingezet. Ook het Sociaal Team Overbetuwe werkt al veelvuldig met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Deze hebben echter nog niet de concrete rol van informele, onafhankelijke cliëntondersteuner. Deelname aan het Koplopersproject biedt de mogelijkheid om meer te investeren in deze groep en om de positie van de formele en informele cliëntondersteuners te versterken. Samenwerking is de basis in gemeente Overbetuwe, en de welzijnspartners MEE Gelderse Poort, Forte Welzijn en Santé) leveren hierbij een essentiële bijdrage.  

Ambities

  • De inwoners en professionals in Overbetuwe zijn op verschillende manieren, via verschillende kanalen op de hoogte gebracht van het bestaan van onafhankelijke cliëntondersteuning.
  • Verdere ontschotting: cliëntondersteuning zetten we integraal en breed in bij vragen van inwoners, of het nu om welzijn, de Wmo, de participatiewet of de jeugdwet gaat. Iedere inwoner van Overbetuwe met een ondersteuningsvraag (jeugdwet, Wmo, participatiewet, Wlz) weet onafhankelijke cliëntondersteuning te vinden.
  • Inwoners van Overbetuwe schakelen iemand uit de eigen omgeving dan wel onafhankelijke cliëntondersteuning in bij een keukentafelgesprek.
  • De inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning heeft als resultaat dat de vraag van de inwoner centraal staat en de eigen mogelijkheden versterkt en benut worden. En dat iedere inwoner in staat wordt gesteld zijn verhaal te doen waarbij hij ook echt wordt gehoord. Tegelijkertijd dat de inwoner in staat wordt gesteld om ook te begrijpen wat er door de persoon aan de andere kant van het bureau tegen hem wordt gezegd.
  • We zetten meer ervaringsdeskundigen en vrijwilligers in als onafhankelijke cliëntondersteuner.
  • De inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning is duurzaam verankerd in onze werkwijze.

Acties

  • Werving en deskundigheidsbevordering van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Deskundigheidsbevordering van beroepskrachten  
  • Het opstellen van een communicatieplan met onder andere een filmpje en een flyer. Het gaat hierbij om actieve communicatie om de vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning bij inwoners en partners te verhogen. Hierbij is specifieke aandacht voor mantelzorgers, jongeren, participatiewet en Wlz.
  • Monitoring: zichtbaar maken opbrengst cliëntondersteuning door te werken met kritieke prestatie-indicatoren.

Contactgegevens

Judith van der Horst: j.vanderhorst@overbetuwe.nl