Gemeente Westerveld

'Het mooie van het koplopertrajecten is dat we kunnen leren van gemeenten die ons al voor zijn gegaan', aldus Gemeente Westerveld. door de ondersteuning die geboden wordt kan ontwikkeling versneld worden. Op haar beurt zet Westerveld graag hun ervaringen over het inzetten van lokale onafhankelijke cliëntondersteuners en het model van de positieve gezondheid in.

De gemeente wil iedereen van dienst kunnen zijn: 'Met het model van de positieve gezondheid worden verschillende leefgebieden bediend, maar we bereiken nog niet iedereen, dit is ook de ervaring van de onafhankelijke cliëntondersteuners. Jeugd en jongeren, gezinnen en mensen met (complexe) GGZ-problematiek zijn bijvoorbeeld groepen die nog onvoldoende bereikt en bedient worden. We willen graag samen met deze groepen en de onafhankelijke cliëntondersteuners kijken hoe we deze groepen beter kunnen bereiken, meer inzicht in de behoeften krijgen en het aanbod beter laten aansluiten op de wensen van deze groepen.' De gemeente Westerveld is al een aantal jaar bezig met het betrekken van inwoners bij het maken van beleid, bijvoorbeeld rondom het VN-verdrag.   

Ambities

Uit een eerste verkenning met de partners zijn de ambities/ontwikkelrichtingen voor komende periode (circa 2 jaar): 

  • onafhankelijkheid van cliëntondersteuning beter positioneren;
  • communicatie: meer bekendheid onder inwoners en verwijzers;
  • deskundigheid: aansluiten bij het landelijke beroepscompetentieprofiel;
  • inwoners breed vertegenwoordigen: ook Jeugdwet en Participatiewet. Nu nog vooral Wmo-gerelateerd. 

Contact

Susanne van Nuil: S.vanNuil@gemeentewesterveld.nl