Girls’ Talk+

22 november 2016

Girls' Talk+ is een groepsprogramma over seksualiteit en relaties voor meiden met een lichte verstandelijke beperking van 14 t/m 21 jaar. In acht bijeenkomsten leren meiden zich seksueel weerbaar te gedragen. Het programma heeft als doel om de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking te vergroten en om seksuele grensoverschrijding (online en in real life), ongeplande zwangerschap en soa’s te voorkomen.

Thumbnail

Uit onderzoek blijkt dat Girls’ Talk+ significante veranderingen bij de meiden teweegbrengt. Zo wordt onder meiden uit de experimentele groep de attitude ten aanzien van vrijwillige en gelijkwaardige seks significant positiever na het volgen van de training, in vergelijking met de controlegroep. Trainers en deelnemers zijn in het algemeen tevreden over Girls’ Talk+. Trainers vinden het programma goed uitvoerbaar en het programma wordt in het merendeel van de gevallen uitgevoerd zoals bedoeld. Het feit dat er alleen meiden in een groep zitten, draagt bij een veilige sfeer, ongeacht of de meiden elkaar vooraf al kennen. Een aanbeveling was om bij de groepssamenstelling te waken voor grote verschillen in achtergrond tussen de meiden.

De interventie is in november 2016 erkend als ‘Goed Onderbouwd’ door de Deelcommissie Gehandicaptenzorg.

Lees de volledige methodebeschrijving in de Databank interventies in de langdurige ouderenzorg en gehandicaptenzorg.