Huiselijk en seksueel geweld

Gemeenten en professionals staan voor verschillende opgaven door de decentralisatie van taken, de Wmo en de opzet van sociale wijkteams. Hoe organiseer je een integrale aanpak? Wat kun je doen aan preventie? Hoe signaleer je geweld in afhankelijkheidsrelaties en hoe maak je het bespreekbaar? Movisie geeft duiding aan ontwikkelingen in beleid en praktijk. Met effectieve interventies, praktijkvoorbeelden, trainingen en tools ondersteunen we gemeenten en professionals in hun beroepspraktijk.

Bezoek voor actueel nieuws en agenda-items de VWS website: 

 Ga naar huiselijkgeweld.nl

Artikelen en publicaties