Movisie ondersteunt gemeenten in aanpak geweld tegen meisjes en vrouwen

Twintig gemeenten nemen deel aan programma Veilige Steden

Naroepen, achtervolgen en betasten. Meisjes en vrouwen krijgen disproportioneel vaak te maken met onveiligheid in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van alle inwoners en de openbare orde. Daarom spelen zij een belangrijke rol in de aanpak van geweld tegen vrouwen.

Binnen het programma Veilige Steden zetten twintig deelnemende gemeenten zich extra in voor veiligheid van vrouwen en meisjes. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert en ondersteunt deze inzet met onder andere cofinanciering. Movisie voert vanaf nu het programma Veilige Steden uit en ondersteunt de gemeenten met kennis en praktische handvatten.

Geweld tegen vrouwen in het algemeen, maar ook specifiek in de openbare ruimte is van alle tijden. Op dit moment is er echter sprake van een momentum voor sociale normverandering: er is meer bewustzijn van geweld tegen meisjes en vrouwen en er is een voortdurend maatschappelijk debat over grensoverschrijdend gedrag. 

Een verandering is nodig

Een sociale normverandering is hard nodig: 14% van de vrouwen gaf in 2022 aan in de afgelopen twaalf maanden te maken hebben gehad met seksuele intimidatie. Van de 18- tot 24-jarige vrouwen gaf 52 procent aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij 16- tot 18-jarige meisjes was dat 46 procent.

Projectleider Djoeke Ardon: 'Het is heel goed dat deze twintig gemeenten zich inzetten voor de veiligheid van meisjes en vrouwen in de openbare ruimte. We kijken er naar uit om samen met hen hard te werken aan ons gezamenlijke doel: dat iedereen zich vrij en veilig kan voelen op straat en bij het uitgaan.'

Gemeenten zijn een belangrijke actor in het creëren van meer veiligheid voor vrouwen en meisjes op straat en in het uitgaansleven. Daarnaast hebben ze het netwerk en de kanalen om een verandering op gang te brengen. Movisie ondersteunt hen de komende jaren met praktische tips en handvatten. Maar ook via ondersteuning op maat, uitwisseling en kennisontwikkeling en -verspreiding. Samen met de gemeenten bepaalt Movisie de belangrijke speerpunten voor de komende jaren. We ondersteunen gemeenten in elk geval bij: 

  • Een gendersensitieve en intersectionele aanpak
  • Een aanpak die is gebaseerd op wat werkt en het meetbaar maken van resultaten
  • Aansluiten bij belangrijke nationale ontwikkelingen zoals de nieuwe wet seksuele misdrijven

De meeste gemeenten hebben al initiatieven ontwikkeld waardoor we niet op een nulpunt beginnen. Movisie ziet voor zichzelf een rol als procesbegeleider waarbij aandacht voor onderlinge relaties tussen de adviseur en de beleidsmedewerker, tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties centraal staat. We ondersteunen bij het verdiepen van huidige initiatieven en samenwerkingsverbanden in de lokale aanpak.

Meer weten? Bekijk de website programmaveiligesteden.nl of neem contact op met projectleider Djoeke Ardon (d.ardon@movisie.nl).