Week tegen Kindermishandeling: bespreek je zorgen

Vandaag, 20 november 2023, start de 11e editie van de Week tegen Kindermishandeling. Een week die zorgt voor extra aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. En dat is nodig, want in Nederland heeft gemiddeld één kind per schoolklas te maken met mishandeling. Dit jaar is het thema: Bespreek je zorgen. Je staat er niet alleen voor. Professionals die met jongeren en kinderen werken, spelen een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling. Maar dit kan ook veel onzekerheid en twijfel met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk dat professionals weten dat ze hun zorgen kunnen bespreken en met wie.

Professionals vinden op www.weektegenkindermishandeling.nl informatie over waar ze met hun zorgen terechtkunnen. Denk hierbij aan een aandachtsfunctionaris, deskundig collega of medewerker van Veilig Thuis. “Het is enorm belangrijk dat mensen, dus ook de professionals, zich realiseren dat ze er niet alleen voor staan wanneer ze vermoedens hebben van mogelijke kindermishandeling”, vindt Judith Kuypers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. “Bespreek het met een collega of bel Veilig Thuis voor advies. Hoe sneller we iets doen, hoe eerder we ernstige escalaties kunnen voorkomen. En dat is zo enorm belangrijk, vanzelfsprekend als eerste voor het kind, maar zeker ook voor de betreffende ouder. Want in de basis wil iedere ouder het beste voor hun kind.”

Verhalen en activiteiten  

Op de campagnewebsite zijn verschillende ervaringsverhalen beschikbaar om professionals een inkijkje te geven in hoe gesprekken met collega's of experts kunnen verlopen. Daarnaast vinden er gedurende de Week zowel on- als offline activiteiten plaats waar professionals aan kunnen deelnemen. Deze zijn verspreid over het hele land.

Frustratiewijzer: tips en informatie om de samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren 

In de aanpak van kindermishandeling is een goede samenwerking tussen professionals cruciaal. Eerder maakte Movisie samen met het CCV en NJi de frustratiewijzer. In de frustratiewijzer vind je vijf veel voorkomende frustraties én oplossingen van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de tips en handige informatie uit de frustratiewijzer help je vastgelopen processen weer op gang. Je vindt de frustatiewijzer op www.huiselijkgeweld.nl.  

Organisatoren  

De Week tegen Kindermishandeling wordt mede georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met Movisie, het Nederlands Jeugd instituut (NJi), Veilig Thuis, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Raad voor de Kinderbescherming.