Zelfbeschikking: ‘Heel veel mensen voelen de behoefte om het hierover te hebben’

Steeds meer mensen in migranten- en vluchtelingengemeenschappen proberen ideeën over man/vrouw-verhoudingen en lhbtiqa+ te veranderen en maken deze onderwerpen bespreekbaar. Voor hen startte deze maand een nieuw platform voor sociale interventies bij gendergelijkheid en seksuele diversiteit, de Alliantie voor zelfbeschikking. Een van de initiatiefnemers is Habib el Kaddouri van Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). Paul van Yperen vroeg hem wat we op het nieuwe platform kunnen verwachten.

Habib el Kaddouri: ‘Op alliantiezelfbeschikking.nl vind je veel informatie, mooie interviews over ervaringen van mensen en veel artikelen met ideeën op het gebied van gendergelijkheid en lhbtiqa+. Je vindt er ook wat je kunt doen om je gemeenschap te helpen door het bespreekbaar maken van dit soort onderwerpen. Hoe kun je samenwerken met gemeenten om mensen te helpen die bijvoorbeeld te maken hebben met huiselijk geweld of discriminatie. Op de website is ook te vinden welke activiteiten op dit gebied overal in het land plaatsvinden in het kader van de Alliantie Verandering van Binnenuit.’ 

Paul van Yperen: Zijn er op dit moment veel activiteiten in de Alliantie Verandering van Binnenuit?

Habib el Kaddouri: ‘Ja, absoluut. Er gebeurt heel veel. Deze website is daar een weerslag van. We willen mensen ook verleiden om op de website met elkaar in gesprek te gaan. Ze kunnen hier hun ervaringen en kennis uitwisselen. We bieden veel mogelijkheden aan om over deze onderwerpen in gesprek te gaan en je vindt veel informatie over hulp op lokaal niveau. De website is zo opgezet dat je onderdeel wordt van een gemeenschap en een beweging. Onze doelgroep worstelt vaak nog met dit soort zaken en hier kun je herkenning vinden bij elkaar.’

'Wat iedereen graag wil is vrijheid in veiligheid en dat is eigenlijk wat ons allemaal bindt.'

Bij de kick-off van de tweede fase van de Alliantie Verandering van Binnenuit proefde ik veel enthousiasme en energie om echt iets te gaan veranderen. 

‘Jazeker. Ik denk echt dat met ons ook heel veel anderen echt de behoefte voelen om het hierover te hebben. En dat merken we in de praktijk. Onze samenleving wordt natuurlijk steeds diverser en daarmee ook de vraagstukken die horen bij opvoeden en opgroeien, zoals rondom gendergelijkheid en community.  Welke informatie bespreek je in je gezin? Hoe praat je over relaties? Iedereen is daarin zoekende. Maar wat iedereen graag wil is vrijheid in veiligheid en dat is eigenlijk wat ons allemaal bindt in deze alliantie, deze beweging die wij aan het maken zijn. Ik ben hier inderdaad, net als jij, heel enthousiast over. Ja, er zijn veel mensen die hier graag iets in willen betekenen, die constructief zoeken naar oplossingen en elkaar willen helpen. Respect is hierbij een belangrijk uitgangspunt.'

Een aantal deelnemers van de kick-off bijeenkomst staan in een groepje te praten.

Het viel me op dat jullie discussies niet zozeer theoretisch zijn of over het geloof gaan maar over je rechten als burger en over je gezin. Kun je meer vertellen over jullie aanpak?

‘We sluiten inderdaad echt bij de belevingswereld van de gemeenschappen aan. Zo’n gespreks- of dialoogbijeenkomst begint vaak over het overwinnen van drempels in de opvoeding, over de vraagstukken die op ouders afkomen. Hoe communiceer je daarin? Hoe ga je om met de gevaren van sociale media? Welke keuzes moet je maken? Dat zijn vaak heel openhartige en persoonlijke gesprekken over een zoon of dochter die met iets worstelt. ‘Hoe kan ik dat gesprek met hem of met haar voeren? De school heeft een bepaalde verwachting rondom een bepaald verhaal, maar hoe kan ik dat verenigen met mijn eigen identiteit?’ Daarin zoeken mensen naar manieren om het gesprek met hun kinderen in goede banen te leiden. En soms gebeurt het dat het verhaal echt te heftig is. Dan concludeert iemand: ‘Ik heb ook professionele hulp nodig. Waar kan ik terecht?’ Dat advies proberen we ook aan te reiken.’

Creëren jullie met dit platform iets nieuws voor jullie gemeenschappen?

‘Jazeker. We willen graag toegroeien naar een soort digitale gemeenschap. Mensen die met dit onderwerp iets doen of willen gaan doen, kunnen lid worden. Dat kan heel laagdrempelig. Als je dat te spannend vindt, hoef je niet met naam en toenaam lid te worden. We vinden het belangrijk dat er interactie plaats kan vinden zodat mensen ook elkaar kunnen inspireren. Met bijvoorbeeld persoonlijke verhalen die voor anderen herkenbaar zijn, en die kunnen empoweren. Daarnaast is er een kalender van activiteiten waar je terecht kunt. Ook vind je de gegevens van organisaties die hulp bieden. We hopen zo ook nieuwe vraagstukken binnen de gemeenschap op te sporen en daar met elkaar antwoorden op te vinden. Want er zijn een heleboel uitdagingen en misschien hebben we als platform ook een blinde vlek voor een bepaald vraagstuk. Dus mensen die iets willen delen over wat er gebeurt in een bepaalde gemeenschap of op sociale media verwelkomen we graag.’

Groepsfoto van de deelnemers van de kick-off bijeenkomst.

Mensen die dit lezen en hierbij willen horen kunnen zich dus gewoon aanmelden en meedoen?

‘Ja, een bijdrage hoeft niet altijd schriftelijk, maar het kan ook op een andere manier. Ook een vlog of een andere creatieve vorm kan iets toevoegen aan de discussie over de onderwerpen. Die stemmen, vooral van jongeren, willen we graag op onze site hebben. Heel veel communicatie gebeurt nu visueel. Iedereen is gericht op de beelden. Dat is makkelijk en uitnodigend, dus op die ontwikkeling willen we inspelen. Naast langere verhalen geven beelden via een reportage of een podcast soms net meer de sfeer of het gevoel weer.’

Alliantie Verandering van Binnenuit

Het platform Alliantie voor zelfbeschikking is een initiatief van het Consortium Zelfbeschikking in het kader van de Alliantie Verandering van Binnenuit. De Alliantie Verandering van Binnenuit is een samenwerking tussen het Consortium Zelfbeschikking, LCC+ en Movisie. Zeven organisaties hebben hun krachten gebundeld onder de noemer ‘Consortium Zelfbeschikking’. Het gaat om het Inspraakorgaan Turken (IOT), Stichting Kezban, Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, HTIB (Turkse arbeidersvereniging in Nederland) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). Lees hier meer over de Alliantie Verandering van Binnenuit.

Foto’s: Mladen Pikulic