Samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren? Maak gebruik van de ervaringen en tips van twee procesregisseurs

Een goede samenwerking tussen professionals is essentieel bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Procesregisseurs Magda van de Lagemaat en Shelly Lieuw-On zijn collega’s bij het regionale Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Ze hebben jarenlange ervaring met een multidisciplinaire aanpak van de meest ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. ‘Doorbreek patronen samen en structureel.’

'We zitten aan het einde van de keten', vertelt coördinator Magda van de Lagemaat. 'In de gezinnen waarvoor onze hulp wordt ingeschakeld, spelen de problemen al lange tijd en zijn ze geëscaleerd. Er zitten vreselijk ingewikkelde casussen tussen, waarin ernstige onveiligheid speelt. Dan is een integrale aanpak nodig. Wij brengen alle daarvoor nodige partijen samen, zoals de politie, vrouwenopvang, GGZ, jeugdhulp, Veiligheidshuis en Veilig Thuis.'

'De intentie om samen te werken, is er zeker', weet Shelly Lieuw-On uit ervaring. 'Aan de overlegtafel krijgen we alle neuzen dezelfde kant op. Maar zodra de partners de tafel verlaten, blijkt samenwerking toch moeilijk. Dit is met name het geval bij stalking. Professionals richten zich op hun cliënt, niet op het hele gezin. Daardoor vinden ze elkaar onvoldoende en raken ze elkaar weer kwijt nadat wij ze hebben samengebracht. Je maakt afspraken, maar de uitvoerders weten zich er niet aan te houden. Dat is frustrerend.'

Lees het volledige interview met de procesregisseurs op www.huiselijkgeweld.nl  

Drie verhalen uit de praktijk  

Het verhaal van deze huisarts is onderdeel van een serie van drie portretten. Naast de procesregisseurs delen een ervaringsdeskundige en een huisarts hun ervaringen met samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Welke frustraties ervaren zij? Maar vooral: hoe gaan ze daarmee om en welke tips hebben ze voor andere professionals?

Lees ook de andere portretten op www.huiselijkgeweld.nl 

Frustratiewijzer

Deze portretten sluiten aan op de Frustratiewijzer – Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de Frustratiewijzer van het CCV, Movisie en NJi vind je vijf veel voorkomende frustraties én oplossingen van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de tips en handige informatie uit de frustratiewijzer help je vastgelopen processen weer op gang.

Download de frustratiewijzer op www.huiselijkgeweld.nl

poppetjes