De Nieuwe Toekomst

25 juni 2018

De Nieuwe Toekomst is een groepstraining van 10 bijeenkomsten gecombineerd met een individueel coachingstraject van ongeveer 9 maanden voor vrouwen die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld. In de training staat activering en het toekomstperspectief centraal en maken vrouwen een persoonlijk ontwikkelingsplan dat zij, met ondersteuning van een vrijwillige coach, uitvoeren en tussentijds zo nodig bijstellen. Het uiteindelijk doel van De Nieuwe Toekomst is controle over eigen leven en perspectief op economische zelfstandigheid.

Download de volledige methodebeschrijving

Methodebeschrijving-De-Nieuwe-Toekomst-2020.pdf 491.45 KB

Thumbnail

Doelgroep

De doelgroep van DNT bestaat uit vrouwen (> 18 jaar) die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld en weer willen en kunnen werken aan hun toekomst, waarin ze streven naar meer controle over het eigen leven met perspectief op economische zelfstandigheid.

Doel

Na het deelnemen aan DNT zijn deelneemsters in staat om controle te nemen over hun eigen leven en hebben zij perspectief op economische zelfstandigheid.

Aanpak

DNT bestaat uit een groepstraining gevolgd door een periode van persoonlijke coaching. Het trainingsdeel bestaat uit tien wekelijkse groepsbijeenkomsten, waarin activering en het toekomstperspectief centraal staat. Zo wordt onder andere gewerkt aan het herontdekken van passies en talenten en het verkrijgen en behouden van regie over het leven. Na de groepstraining worden deelneemsters persoonlijk gecoacht door een vrijwilliger. Deze vrijwillige coaches begeleiden de deelneemsters negen maanden bij het realiseren van hun doelen: het daadwerkelijk zetten van stappen in de richting van opleiding en werk.   

Materiaal

Voor de doelgroep is er een werkboek inclusief Persoonlijk Ontwikkelingsplan en hand-outs en een document met opdrachten.

Voor de trainers is er een handboek waarin onder meer zijn opgenomen het programma van de basistraining, een beschrijving van het coachingstraject en diverse bijlagen zoals de verschillende evaluatieformulieren.

Verder zijn er algemene materialen voor de uitvoerders: profielschets basistrainer, diverse voorbeelden van vacatureteksten voor werving coördinator, trainers en coaches, samenvatting van de training aan de coaches, certificaat van deelname en diverse flyers (voor informatie en werving).

Ontwikkelaar
Nederlandse Vrouwen Raad
Federatie Opvang (nu Valente)

Licentiehouder en contact
Stichting 180
Irma van der Veen
irmavanderveen@180.nl
06 - 55714753
www.180.nl/interventie-de-nieuwe-toekomst

Onderzoek

Er is onderzoek gedaan naar de mening en ervaring van deelneemsters aan DNT en het behalen van de beoogde resultaten (n=36) (Arcon, 2016). Vóór deelname aan DNT waren 22 van de 36 deelneemsters ‘geïsoleerd’ of hadden enkel sociale contacten buitenshuis (dat wil zeggen geen betaald of onbetaald werk of deelname aan georganiseerd activiteiten). Na afloop is het aantal deelneemsters dat onbetaalde en betaalde werkzaamheden verricht gestegen naar 17 van de 36 vrouwen (waarvan zes betaald werk hebben). Vijf deelneemsters zijn na afloop van het DNT-traject een opleiding gaan volgen.

Beoordeling
De interventie De Nieuwe Toekomst is in juni 2018 erkend als Goed onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Als sterke punten benoemt de erkenningscommissie de uitgebalanceerde training, de combinatie van training en coaching waardoor een traject op maat gerealiseerd kan worden en het toekomstgerichte perspectief.