Hoe sociaal werkers grensoverschrijdend gedrag beter kunnen duiden

Geweld tussen (ex-)partners is voor veel professionals een lastig thema. Maar elke zorg- of hulpverlener die dichtbij mensen staat, kan ermee te maken krijgen. Movisie ontwikkelde een training en een handleiding om er op een goede manier mee om te gaan. ‘Professionals zien vaak een grijs gebied, maar het gedrag is veel preciezer in te kleuren.’

Deze uitspraak is van Djoeke Ardon, projectleider en onderzoeker bij Movisie, en ze doelt ermee op de kleurensystematiek uit de handleiding RelatieWijs. Het gaat om een continuüm met daarop vier kleuren die gedrag benoemen: het gaat van gezond gedrag (groen), via licht grensoverschrijdend relationeel gedrag (geel) naar ernstig (oranje) tot zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag (rood).

Meld je hier aan voor de Agenda van het Sociaal Werk 2023

Eendaagse training

Het duiden van gedrag volgens dit kleurensysteem is een van de onderdelen van de eendaagse basistraining die Movisie ontwikkelde en die Hobéon komend najaar twee keer verzorgt. De training is opgebouwd uit drie onderdelen: gedrag leren signaleren, leren om het te duiden en beoordelen en tot slot leren hoe te handelen. Bij het tweede onderdeel speelt objectiviteit een belangrijke rol. Dat begint met kennis over de zeven criteria waaraan gezond gedrag voldoet.

Het volledige artikel lees je bij Zorg+Welzijn

Over De Agenda van het Sociaal Werk

Honderden professionals, wetenschappers en bestuurders bespreken elk jaar met elkaar wat op de agenda van het sociaal werk staat en moet staan. Op 5 oktober 2023 kun je meepraten over het thema het belang van vitale relaties. Vitale relaties zijn de 'core business' van sociaal werkers. Via relaties werken zij aan het welzijn van individuen, groepen en gemeenschappen. Abram de Swaan verzorgt de Marie Kamphuis Lezing en we uitgebreid in op succesvolle aanpakken.

Denk en praat mee! De bijeenkomst vindt plaats in de Geertekerk (Utrecht). De toegang is gratis. Meld je hier aan.