Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving

De betrokkenheid van naasten bij iemand met psychische kwetsbaarheid heeft vaak een grote impact op het eigen leven van de naaste(n). Doel van de cursus Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving is het verminderen van de ervaren mentale overbelasting bij volwassen naasten van mensen met een psychische stoornis of psychische kwetsbaarheid. Deelnemers werken in zes bijeenkomsten van ongeveer twee uur met een of twee trainers aan bewustwording van eigen (emotionele) processen, vergroten van kennis- en vaardigheden en sociale steun. Ook oefenen deelnemers in het omgaan met de naaste en het samenwerken met zorgverleners en instanties. Het delen van eigen ervaringen wordt aangemoedigd. Een cursusgroep kent maximaal 10-12 personen. De cursus is opgezet vanuit het perspectief van psychische stoornissen als stigma, stresstheorie en contextuele hulpverlening.

Van de erkenningscommissie Centrum Gezond Leven kreeg de interventie Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving de erkenning ‘Goed onderbouwd’. Lees de volledige beschrijving in de databank Loket Gezond Leven.