Sharing Stories

Eenzaamheid tegengaan door het delen van positieve levensverhalen

Sharing Stories bestaat uit drie begeleide spelbijeenkomsten waarin ouderen met (een risico op) emotionele eenzaamheid in kleine groepjes positieve levensverhalen met elkaar delen. De spelvorm is laagdrempelig en uitnodigend en zet aan tot ophalen van positieve herinneringen en actief luisteren naar elkaar. Hierdoor ervaren deelnemers de waarde van betekenisvol contact. Sharing Stories draagt eraan bij dat ouderen op een positieve manier naar hun levensloop gaan kijken en hun zelfbeeld versterken.

Interventiebeschrijving Sharing Stories.pdf 1.48 MB

Contactgegevens

Aan de slag met deze interventie? Neem contact op met: 
Centrum Sociaal Vitaal: Gerdi Keeler
Info@sociaalvitaal.com / 06 13739411
www.sociaalvitaal.com

Logo van Centrum Sociaal Vitaal

Thumbnail

Doelgroep

Sharing Stories is bedoeld voor ouderen van 65 jaar en ouder met (een risico op) emotionele eenzaamheid. Deze ouderen ervaren een gemis aan betekenisvol contact en voelen zich veelal onvoldoende gezien en gehoord. De interventie richt zich zowel op zelfstandig wonende ouderen als op ouderen in woonzorginstellingen.

Doel

Het doel van Sharing Stories is deelnemers een positiever beeld van zichzelf en van anderen te geven. Dit draagt bij aan vertrouwen om opnieuw betekenisvol contact aan te gaan.

Aanpak

In drie bijeenkomsten spelen deelnemers een spel waarbij zij om de beurt een positief levensverhaal vertellen. De andere deelnemers luisteren in stilte en stellen met hulp van kaartjes verdiepende vragen. De opbouw van de bijeenkomsten, de vormgeving van het spel en de wijze van vertellen, luisteren en bevragen zijn er allemaal op gericht om positieve herinneringen uit verschillende levensfases op te halen en de positieve aspecten in deze verhalen te versterken.

Materialen

  • Koffertje met een ‘landkaart’ met zes levensfasen, een draaischijf met daarop vier universele thema’s, een doosje met vraagkaartjes, een doosje met een dobbelsteen en zes pionnen, en een spelinstructie.
  • De handleiding Sharing Stories inzetten als interventie. Hierin worden de acht stappen van de interventie praktisch uitgewerkt met concrete instructies voor spelleiders en coördinatoren.
  • Het boekje Sharing Stories, Vertellend op weg naar verbinding waarin via achtergronden, verhalen en voorbeelden uitgelegd wordt hoe het delen van positieve verhalen zijn werk kan doen.
  • Workshop Sharing Stories voor spelleiders specifiek voor vrijwilligers
  • Een instructievideo (zie hieronder)

Onderzoek

Uit de procesevaluatie blijkt dat de wijze van vertellen, luisteren en bevragen maakt dat deelnemers zich gezien en gehoord voelen. Zij gaan met andere ogen naar zichzelf en het geleefde leven kijken. Door het delen van positieve herinneringen ontstaat meer begrip en (h)erkenning tussen deelnemers. De intimiteit binnen de groep groeit hierdoor ook. Spelleiders voelen zich dankzij de workshop goed toegerust voor hun taak. Een goede voorbereiding met onder andere een zorgvuldige selectie van deelnemers en spelleiders is van belang voor een optimale uitvoering. 

Logo van Sharing Stories

Beoordeling

Sharing Stories is in januari 2024 door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars beoordeeld als Goed Beschreven. Het panel ziet in Sharing Stories een gerichte, korte, goed doordachte en positieve interventie met beperkte kosten en daardoor goed herhaalbaar. De methode om via het spelbord en vragen verhalen naar boven te halen stimuleert dat ouderen hun verhalen blijven vertellen en met elkaar delen. Ook doordat het materiaal erg goed verzorgd en vormgegeven is en alle materialen  nauw op elkaar aansluiten.