Topzorg

7 december 2022

Topzorg is bedoeld voor jongvolwassenen (17,5 – 24 jaar) die in de afgelopen vijf jaar minimaal twee keer werden aangehouden voor het plegen van vermogens- en/of geweldsdelicten. Het gaat om cliënten met een (zeer) hoog recidiverisico. Het doel van Topzorg is het stoppen van delictgedrag in het heden en het verminderen van (de kans op) recidive in de toekomst. De interventie wordt in een ambulante setting aangeboden, is intensief (twee tot drie contactmomenten per week) en outreachend (in de leefomgeving van de jongvolwassene). De behandeling bestaat uit schematherapeutische technieken, een systeemgerichte en cognitief gedragsmatige aanpak en ervaringsgerichte oefeningen. Topzorg gebruikt de therapeutische relatie als hefboom om veranderingen te realiseren. Er wordt eerst gewerkt aan doelen waar de jongvolwassene voor gemotiveerd is en direct van profiteert. Hierdoor kan de jongvolwassene nieuwe ervaringen opdoen die tegenstrijdig zijn aan zijn disfunctionele cognities, waardoor het makkelijker wordt om deze te vervangen.

De interventie Topzorg is op 7 december 2022 erkend als ‘Goed onderbouwd’ door deelcommissie Justitiële interventies. Voor meer informatie kunt u terecht bij databank Effectieve jeugdinterventies.