Jorinde Klungers

Jorinde Klungers is directeur-bestuurder van Stichting Ludgerus in Deventer en Associate member van Movisie.

Jorinde werkt vanaf 2002 als hulpverlener, beleidsadviseur, onderzoeker, manager en bestuurder in het werkveld van zorg en welzijn. Ze is ervan overtuigd dat mensen zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen leven en leefomgeving, wanneer ze het gevoel hebben dat ze er mogen zijn, ertoe doen en mee mogen doen. Haar inspiratie haalt ze uit verhalen van mensen over de kleine en grote stappen die zij in hun leven, samen met anderen, zetten.

Jorinde Klungers

In het kort

Werkgever: Stichting Ludgerus in Deventer
Functie: Directeur-bestuurder
Kernwoorden: Samenwerken, overbruggen, collectief werken, visie

Jorinde heeft altijd gewerkt op het snijvlak van zorg en welzijn. Na haar studie pedagogische wetenschappen zette ze, vanuit kennisinstituut STAP, de effecten van alcoholgebruik door jonge tieners op de kaart. In de ggz ontwikkelde ze preventieprogramma’s. Als manager in de ggz was ze actief in het opzetten van nieuwe zorgvormen, zoals de poh-ggz en de basis-ggz. Vanaf 2017-2023 werkte ze als directeur-bestuurder bij sociaal werk organisatie Perspectief Zutphen. Ze is er trots op dat ze, ondanks een enorme bezuinigingsopgave, een succesvolle nieuwe koers heeft ingezet, gericht op het versterken van de sociale basis in alle wijken van Zutphen.

Sinds januari 2024 is Jorinde directeur-bestuurder van Stichting Ludgerus in Deventer, een geclusterde woonvorm, waar mensen van 60 jaar en ouder zelfstandig wonen en waar nodig zorg kunnen krijgen. Uniek aan dit 'Samen Actief Leven' concept is de grote mate van betrokkenheid van bewoners: 1/3 van de bewoners is actief als vrijwilliger. Ze draaien diensten bij de balie, onderhouden de tuin, doen klussen en organiseren activiteiten. Jorinde gunt nog veel meer ouderen zo’n fijne plek om ouder te worden, waar iedereen omziet naar elkaar. Daarom is ze in gesprek over andere locaties, waar dit concept neergezet kan worden. Jorinde is een krachtige verbinder, die in staat is tegenstellingen te overbruggen en uiteenlopende belangen bij elkaar te brengen.

Movisie vindt dat de kennis en competenties van Jorinde van toegevoegde waarde zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in de beweging van individueel naar collectief werken, het versterken van de sociale basis, vernieuwende concepten voor ouderen, omgaan met financiële uitdagingen en het organiseren van goed partnerschap.