Koploper Haarlem

De gemeente is met diverse organisaties in gesprek gezamenlijk kritisch te kijken wat er goed en minder goed gaat. Wil expertise borgen voor verschillende doelgroepen als mensen met een licht verstandelijke beperking en migranten. 

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In gemeente Haarlem staat cliëntondersteuning hoog op de agenda. De gemeente is met diverse organisaties in gesprek gezamenlijk kritisch te kijken wat er goed en minder goed gaat. Inwoners van Haarlem zijn goed bekend met cliëntondersteuning, mede door de inzet van foldermateriaal en de doorverwijzing van medewerkers. 

Ambities

  • Bekendheid van cliëntondersteuning vergroten. 
  • Bekendheid van verschillende mogelijkheden voor ondersteuning door formele en informele cliëntondersteuners.
  • Borgen van expertise voor verschillende doelgroepen, zoals:
    • mensen met een licht verstandelijke beperking 
    • migranten. 

Contactgegevens

Yvon Steur, y.steur@adviesblox.nl