Koploper Hilvarenbeek

In gemeente Hilvarenbeek onderkennen alle partnerorganisaties, formeel en informeel, het belang van goede, effectieven en doeltreffende onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente heeft de ambitie om de samenwerking tussen de partijen te versterken en de positionering helder te krijgen. 

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In gemeente Hilvarenbeek onderkennen alle partnerorganisaties, formeel en informeel, het belang van goede, effectieven en doeltreffende onafhankelijke cliëntondersteuning. Echter, in de praktijk blijkt dat de positionering van cliëntondersteuning niet altijd duidelijk is voor alle partijen. Daarom heeft de gemeente als ambitie om tijdens het koplopers programma de samenwerking tussen de partijen te versterken en de positionering helder te krijgen. 

In 2019 is de gemeente een pilot gestart om te onderzoeken op welke wijze de gemeente de inwoners van Hilvarenbeek, die overgaan van een voorziening vanuit de Wmo naar een voorziening vanuit de Wlz, tijdig en adequaat geïnformeerd kunnen worden. Hiervoor is een expertteam aangesteld. Uit evaluaties blijkt dat cliënten de informatie die verstrekt wordt waarderen. 

Ambities

  • Onderzoek of doorstroming van Wmo/Jeugdwet naar de Wlz eerder gesignaleerd kan worden. 
  • Overgang tussen Wmo/jeugd naar Wlz verder door ontwikkelen. 
  • Communicatie over cliëntondersteuningen verder vormgeven 
  • Borgen en het bevorderen van deskundigheid op het gebied van Wlz. 

Contactgegevens

Gemeente Hilvarenbeek, Anja van de Westelaken,  A.v.d.Westelaken@hilvarenbeek.nl

Lees hier het artikel over de gemeente Hilvarenbeek