Koploper Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel hecht belang aan een goede cliëntondersteuning. Als koplopergemeente gaan zij samen met inwoners en professionals aan de slag met de volgende punten.

  • Meer inzicht in de behoefte aan en aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning.
  • De functie van cliëntondersteuning beter vindbaar maken, door de functie om en bij de toegang KrimpenWijzer te organiseren.
  • Onderzoeken in hoeverre het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning door vrijwilligers /lotgenotencontacten extra toegevoegde waarde biedt. Hiervoor is het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek een goed meetinstrument.

Contactgegevens

Barbera Egas: barberaegas@krimpenaandeijssel.nl