Koploper Rheden

In de gemeente Rheden wordt de professionele cliëntondersteuning geboden door twee partijen. De algemene cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door MEE en de cliëntondersteuning voor mensen met geheugenproblematiek door de casemanagers van drie thuiszorgorganisaties. Voor deze doelgroep is extra aandacht omdat Rheden een van de meest vergrijste gemeenten in Nederland is.

Ambities

Wat bij het verbeteren van de cliëntondersteuning centraal staat is:

  • Vergroten van de bekendheid (zowel bij inwoners, vrijwilligers en welzijnsorganisaties).
  • Een integrale werkwijze.
  • Versterken van het netwerk.
  • Aandacht voor specifieke doelgroepen.

Acties

  • De integrale werkwijze wil men stimuleren door de integrale kennis bij de cliëntondersteuners te vergroten (bijv. over de verschillende wetten).
  • Het netwerk van inwoners wil men o.a. versterken d.m.v. trainingen, informatiemarkten en het delen van ervaringsdeskundigheid.
  • De aandacht voor specifieke doelgroepen heeft met name betrekking op de cliëntondersteuning voor mensen met geheugenproblematiek, om zowel de onafhankelijkheid als de specialisatie te waarborgen. Ook heeft het betrekking op het netwerk van de inwoners, om hen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Het ambassadeurschap kan binnen de regio centraal Gelderland vormgegeven worden. De samenwerking met de elf gemeenten binnen deze regio bestaat al: er worden gezamenlijk maatwerkvoorzieningen ingekocht.

Contactgegevens

Gemeente Rheden, Denise Linkerhof, Email: d.linkerhof@rheden.nl