Een aantrekkelijk respijthuis voor vervangende mantelzorg

Maison Patrick in Bleskensgraaf, Zuid Holland

Maison Patrick is een respijthuis en biedt vervangende mantelzorg in een huiselijke omgeving. Mensen met een chronische lichamelijke aandoening van wie de mantelzorger even rust nodig heeft, kunnen regelmatig tijdelijk in het respijthuis verblijven. Zo kunnen mantelzorgers de verzorging van hun naaste tijdelijk overdragen.

Mantelzorgers kunnen zorg voor hun naaste tijdelijk overdragen

Gasten worden ontvangen door oprichter en verpleegkundige Patrick Konings, samen met een dienstdoende gastvrouw of gastheer. Mensen kunnen verblijven voor een periode van twee dagen tot zes weken. Overdag is er een gastvrouw of gastheer aanwezig. Over de dag zijn er opeenvolgend drie verschillende gastvrouwen of gastheren aanwezig. Bij mooi weer of activiteiten buiten is er nog iemand extra aanwezig. 

De medische zorg blijft in handen van de eigen huisarts en thuiszorgorganisatie van de gast. Maison Patrick werkt in overleg met verschillende thuiszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen, mantelzorgmakelaars en de vrijwilligerscentrale. Patrick Konings, is coördinator van Maison Patrick. Een verzorgende is via een oproepsysteem ’s nachts beschikbaar.

Van waar het respijthuis Maison Patrick?

De oprichter en coördinator heet Patrick Konings. Konings zag de behoefte ontstaan aan tijdelijke opvang voor mensen die thuis (blijven) wonen, die dagelijkse ondersteuning nodig hebben. Hun partner, kind, familielid of vriend kunnen van het mantelzorgen overbelast raken. Regelmatig tijdelijk opgevangen worden maakt het thuis wonen langer verantwoord mogelijk. Daarbij komt dat mensen liever naar een plek voor tijdelijk verblijf gaan waar ze zich thuis en welkom voelen. En mantelzorgers vinden het makkelijker de zorg uit handen te geven, als het vertrouwd en veilig voelt. In die behoeften wil Maison Patrick voorzien.

 

 

Kosten

Logees betalen hun verblijf vanuit de Wmo, via de Wlz of via een PGB. Met verschillende gemeenten zijn contracten gesloten, met een aantal gemeenten is het gesprek over inkoop van verblijf nog gaande.

Maison Patrick huurt het huis voordelig van een betrokken particulier. Verder exploiteert de echtgenoot van Konings de bijgebouwen met haar eigen bedrijf. Door dit verdienmodel kan Maison Patrick de vervangende mantelzorg aanbieden met tarieven die overeenkomen met de vergoedingen.

Aansluiten bij wat werkt

Respijtzorg werkt beter als er een thuisgevoel wordt gecreëerd en er rekening wordt gehouden met de leef- en zorgritme en leefstijl. Hoe doet Maison Patrick dit?

Mensen die thuis (blijven) wonen, die dagelijkse ondersteuning nodig hebben, gaan eerder tijdelijk naar een logeerhuis, als die als een thuis voelt. Dat is wat de initiatiefnemer van Maison Patrick ook voor ogen heeft. En als mensen er verblijven voor een weekend of een week, dan ziet hun dag er ook uit zoals zij die thuis meemaken. Niets hoeft, en activiteiten zijn afgestemd op wat mensen willen. Er wordt niets standaard aangeboden. Als iemand nooit heeft geknutseld, dan hoeft zij of hij dat ook niet te doen als hij in het respijthuis verblijft.

Leef- en zorgritme

Als mensen in het huis verblijven, dan ziet hun dag er ook uit zoals zij die thuis meemaken. Niets hoeft, en de dag is afgestemd op wat mensen willen. Uitslapen kan, al is gangbaar dat er gezamenlijk wordt ontbeten op een vast tijdstip. Het leven overdag vindt voornamelijk plaats in de huiskamer. Bijna iedereen doet een middagdutje. Wil iemand dat niet, dan kan die persoon in de huiskamer aan tafel lezen, of in de keuken bij de gastheer of gastvrouw een praatje maken. Wil iemand eerder of later naar bed, is dat geen probleem.

Is er thuiszorg nodig, dan wordt de zorg afgestemd met de vaste zorgverlener. Mensen die van verder komen, krijgen tijdens hun verblijf hulp van lokale instellingen. Dit alles wordt voorgesproken en afgestemd.

Leefstijl

Leidraad is de vraag van de mensen die komen logeren, en Maison Patrick kijkt hoe dat kan worden georganiseerd. Het respijthuis staat in Bleskensgraaf in de gemeente Alblasserwaard. In de omgeving wonen relatief veel mensen met een reformatorische leefstijl. Logees met wensen t.a.v. hun geloofsovertuiging zijn regelmatig te gast. Willen mensen bijvoorbeeld bidden voor het eten, dan kan dat. Willen mensen bijvoorbeeld geen televisiekijken vanwege hun overtuiging, en anderen wel, dan kunnen zij naar hun eigen kamer. Alles gaat in onderlinge afstemming.

Warm eten wordt klaargemaakt door een professionele keuken. Iedere dag kunnen mensen aangeven wat zij willen eten, waarbij zij niet afhankelijke zijn van een keuzemenu.

 

Meer weten? Bekijk dan www.maison-patrick.nl