Informele zorg

In de samenleving wordt er steeds meer een beroep gedaan op het sociale netwerk van mensen. Niet langer is alleen de overheid aan zet. Familie, buren en vrienden kijken waar ze zorg en ondersteuning kunnen bieden. De formele zorg sluit hierop aan en werkt met deze informele zorg samen. De uitdagingen en kansen hierbij hebben de komende jaren onze aandacht.

Movisie werkt samen met Vilans in het programma In Voor Mantelzorg-thuis aan een betere ondersteuning van mantelzorgers van ouderen in de thuissituatie. We zetten in op meer en goede lokale samenwerking tussen gemeenten, professionals en vrijwilligers. Bekijk de website www.invoormantelzorg.nl voor updates en goede voorbeelden.

Direct naar:

Zorgintensieve mantelzorg Respijtzorg Beleid en informele zorg Jonge mantelzorgers Kennisplein Informele zorg

Artikelen en publicaties