Samen bouwen aan passende respijtzorg

Online magazine: tips, tools en inzichten met betrekking tot respijtzorg

Eén op de vier mantelzorgers die lang en intensief helpen voelen zich ernstig belast. Dat zijn 230.000 personen. Respijtzorg, waarbij iemand de zorg van de mantelzorger (tijdelijk) overneemt, is daarom van grote betekenis. Voor gemeenten en hun lokale partners blijft het een uitdaging om goed aan te sluiten bij de behoeften aan respijtzorg van mantelzorgers. Op deze pagina delen we daarom tips, tools en inzichten met betrekking tot respijtzorg.

Lees het hele magazine hier

piramide-van-respijtzorg

Samenwerken: de sleutel naar succesvolle respijtzorg 

Even op adem komen is voor deze mantelzorgers van groot belang om het vol te houden. Toch zien we dat maar dertig procent gebruik maakt van respijtzorg. Hoe kunnen meer mantelzorgers de weg naar respijtzorg vinden? Samenwerking tussen alle betrokkenen lijkt de sleutel voor succes.

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg, met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. We noemen het ook wel vervangende mantelzorg. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden. De piramide respijtzorg helpt om het gesprek aan te gaan met mantelzorgers en zorgvrager over het daadwerkelijk ervaren respijteffect. We onderscheiden drie fasen: van het erkennen en accepteren van respijtbehoefte naar het gebruik van respijtaanbod tot het daadwerkelijk ervaren van respijteffect. Lees hier meer over de piramide van respijtzorg.

Behulpzame tools en instrumenten 

Benieuwd naar meer handige tools? Lees dan hier verder. 

5 condities voor goede samenwerking

Voor het realiseren van gewenste en passende respijtzorg is betrokkenheid en inzet van verschillende organisaties nodig. Een vloeiende samenwerking is hierbij belangrijk. Dat besef is er bij bijna iedereen wel. Hoe je dat dan doet en welke stappen je hiervoor kunt zetten, blijkt in de praktijk vaak complex. Kaats en Opheij formuleerden vijf condities voor succesvolle samenwerking. Aan de hand van deze condities nemen we je in dit artikel mee in de ervaringen met respijtzorg. In onderstaande video worden de condities kort toegelicht. Meer weten? Lees dan hier verder

Zo maak je respijtzorg bespreekbaar

  1. Ga in gesprek over de opvattingen over mantelzorg. Welke ideeën heeft een mantelzorger over mantelzorg en de eigen gezondheid? Hierbij kan een rol spelen dat veel mantelzorgers geen gebruik (willen) maken van respijtzorg, omdat degene voor wie ze zorgen dit niet wil. Ook zien veel mantelzorgers de zorg als een vanzelfsprekende plicht.
  2. Bespreek het omgaan met de mantelzorgsituatie. Hoe gaat een mantelzorger om met het bieden van hulp en ondersteuning aan de zorgvrager? Dat is heel persoonlijk en raakt aan zingeving. Ziet de mantelzorger de situatie als tegenslag of blijft diegene positief onder de omstandigheden?
  3. Onderzoek met een mantelzorger of er steun is uit de omgeving. Krijgt een mantelzorger hulp en steun uit de eigen omgeving? Grofweg kan gesteld worden: hoe meer steun er aanwezig is, hoe lager de behoefte aan respijtzorg.  
  4. Deel kennis over respijtzorg. Wat weet een mantelzorger over respijtzorg? Soms zien mantelzorgers door de bomen het bos niet meer of hebben ze slechte ervaringen met respijtzorg. Dat kunnen redenen zijn om geen gebruik te maken van bestaand aanbod.
    Lees hier verder over het bespreekbaar maken van respijtzorg. 

toeleiding-respijtzorg

Toeleiding tot aantrekkelijke respijtzorg

Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers het zorgen voor hun naaste volhouden, is het belangrijk dat zij de weg naar respijtzorg weten te vinden. De volgende stappen kunnen helpen bij een goede toeleiding:

  • Stap 1: Probeer de vraag goed in beeld te krijgen
  • Stap 2: Geef voorlichting over het aanbod van respijtzorg
  • Stap 3: Ga in gesprek over het gebruik van respijtzorg
  • Stap 4: Zorg ervoor dat je goed doorverwijst of de respijtzorg regelt

Ook interessant

In ons magazine In voor mantelzorg #5 delen we meer tips, ervaringen en tools over respijtzorg. Het hele magazine lees je hier. Benieuwd naar de andere magazines over thema's als digitaal samenwerken en een goede balans voor mantelzorgers? Ga dan naar deze pagina.