Toeleiding tot aantrekkelijke respijtzorg

Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers het zorgen voor hun naaste volhouden, is het belangrijk dat zij de weg naar respijtzorg weten te vinden. De volgende stappen kunnen helpen bij een goede toeleiding:

  • Stap 1: Probeer de vraag goed in beeld te krijgen
  • Stap 2: Geef voorlichting over het aanbod van respijtzorg
  • Stap 3: Ga in gesprek over het gebruik van respijtzorg
  • Stap 4: Zorg ervoor dat je goed doorverwijst of de respijtzorg regelt
Toeleiding respijtzorg

Toeleiding respijtzorg